CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bảng chỉ số PCI

Tỉnh Gia nhập thị trường Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Chi phí không chính thức Cạnh tranh bình đẳng Tính năng động Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp Đào tạo lao động Thiết chế pháp lý Điểm số PCI Bảng xếp hạng Xếp loại PCI
Quảng Ninh 7.16 7.00 7.20 7.89 7.10 7.69 7.96 6.68 7.95 7.58 73.40 1 Rất tốt
Đồng Tháp 6.37 7.67 7.27 8.40 7.64 8.01 8.37 6.76 6.56 7.76 72.10 2 Rất tốt
Vĩnh Long 7.91 7.89 6.62 8.74 8.29 7.40 6.71 6.75 6.60 7.51 71.30 3 Rất tốt
Bắc Ninh 6.88 7.55 7.02 7.23 7.24 7.51 7.34 6.62 7.03 7.91 70.79 4 Rất tốt
Đà Nẵng 7.89 7.44 6.59 7.08 6.75 5.32 6.76 6.76 7.99 6.99 70.15 5 Rất tốt
Quảng Nam 7.20 7.46 7.12 7.15 6.53 6.59 7.32 6.80 6.67 7.73 69.42 6 Tốt
Bến Tre 7.01 7.02 6.87 8.80 8.01 7.46 7.48 6.34 6.07 7.80 69.34 7 Tốt
Long An 7.05 7.33 6.55 7.74 6.79 7.35 7.40 7.16 6.20 7.57 68.82 8 Tốt
Hà Nội 7.98 6.63 6.60 7.18 5.94 5.39 5.96 7.06 7.91 6.30 68.80 9 Tốt
Hải Phòng 7.14 6.90 6.50 5.71 6.11 6.44 6.07 6.85 8.24 6.66 68.73 10 Tốt
Cần Thơ 6.51 7.17 6.64 7.99 6.57 6.11 6.51 6.95 7.01 6.94 68.38 11 Tốt
Thái Nguyên 7.36 6.07 6.69 6.63 6.31 6.59 6.55 6.05 7.88 7.13 67.71 12 Tốt
Bình Dương 6.83 7.67 6.68 6.89 6.11 5.78 6.56 6.57 7.41 6.14 67.38 13 Tốt
TP.HCM 7.24 6.35 6.79 6.88 5.60 5.74 5.57 7.39 7.30 5.39 67.16 14 Tốt
Tây Ninh 7.70 7.68 6.75 7.88 6.71 7.19 6.56 6.27 6.15 6.97 67.05 15 Tốt
BRVT 5.86 6.95 6.87 7.30 6.46 6.31 6.02 6.87 6.82 6.32 66.96 16 Tốt
Vĩnh Phúc 8.65 6.38 6.73 7.21 6.61 6.33 6.39 6.10 6.87 6.52 66.75 17 Khá
Nghệ An 7.78 6.63 6.95 6.74 5.86 6.57 5.79 6.57 6.86 6.55 66.64 18 Khá
Bình Định 8.03 7.18 6.95 6.57 7.05 6.44 6.84 5.61 6.72 6.81 66.56 19 Khá
TT-Huế 7.11 6.66 6.57 6.56 6.40 6.69 6.61 5.98 7.35 6.96 66.50 20 Khá
An Giang 7.05 7.84 7.44 7.63 6.55 6.69 6.88 5.58 6.31 6.39 66.44 21 Khá
Lâm Đồng 7.14 7.00 6.82 7.31 7.04 6.00 6.24 6.13 6.50 6.89 66.23 22 Khá
Đồng Nai 7.13 6.06 6.60 8.02 5.57 6.04 5.92 6.88 6.75 6.40 65.82 23 Khá
Thanh Hóa 7.69 6.23 6.91 6.43 6.17 4.81 5.94 6.87 6.71 5.84 65.64 24 Khá
Lào Cai 6.56 7.11 7.26 5.28 5.62 6.06 7.03 5.79 7.28 6.50 65.56 25 Khá
Phú Thọ 7.17 7.10 6.49 6.43 5.79 5.64 6.93 6.03 7.15 7.55 65.54 26 Khá
Hà Tĩnh 8.08 6.14 6.70 6.81 5.71 5.36 6.71 6.29 7.08 6.12 65.46 27 Khá
Thái Bình 7.70 6.30 6.96 7.53 6.26 6.25 6.88 5.60 6.68 6.62 65.38 28 Khá
Khánh Hòa 6.19 7.10 6.75 7.10 6.47 6.00 5.94 6.40 6.70 6.04 65.37 29 Khá
Gia Lai 7.03 6.95 6.60 6.54 5.57 7.18 5.56 7.37 6.08 6.06 65.34 30 Khá
Bình Thuận 7.27 6.67 6.30 6.71 6.85 6.83 6.52 6.46 6.50 5.92 65.33 31 Khá
Tuyên Quang 8.00 7.08 6.88 6.57 6.29 5.86 6.17 5.38 6.83 7.65 65.13 32 Khá
Nam Định 8.23 6.28 6.55 6.40 5.80 6.24 6.05 6.25 6.87 6.71 65.09 33 Khá
Hà Nam 7.09 6.79 6.59 6.79 5.35 4.55 6.75 6.88 6.90 6.00 65.07 34 Khá
Kiên Giang 6.45 7.16 6.79 8.14 7.28 6.47 6.15 5.71 5.90 7.46 64.99 35 Khá
Yên Bái 7.98 6.11 6.75 6.78 5.77 6.35 6.23 6.06 6.65 7.14 64.98 36 Khá
Ninh Thuận 7.61 6.63 6.57 7.48 6.36 6.33 6.56 6.27 6.23 6.15 64.89 37 Khá
Đắk Lắk 6.94 6.44 6.80 6.49 5.34 5.88 5.62 6.93 6.75 5.67 64.81 38 Khá
Ninh Bình 6.74 6.98 6.39 7.04 5.81 6.11 6.25 5.63 7.29 7.18 64.58 39 Khá
Bắc Giang 6.78 6.84 6.85 6.52 6.06 5.45 6.98 5.43 7.19 6.38 64.47 40 Khá
Quảng Ngãi 8.23 6.65 6.96 6.56 5.93 5.46 5.90 6.17 6.24 6.49 64.33 41 Khá
Hậu Giang 7.74 6.33 6.56 8.12 7.01 6.27 7.15 5.69 5.82 6.37 64.14 42 Khá
Phú Yên 8.55 6.28 6.47 6.91 6.16 5.26 5.50 6.68 6.39 5.27 64.14 43 Khá
Điện Biên 7.30 6.21 6.71 6.54 4.71 6.98 5.60 6.46 6.60 7.08 64.11 44 Khá
Cà Mau 8.10 6.69 6.64 6.89 6.28 5.26 5.64 6.77 5.68 6.67 64.10 45 Khá
Tiền Giang 6.60 7.01 6.34 7.29 6.34 5.65 6.32 6.58 6.08 6.27 63.91 46 Khá
Hải Dương 7.45 7.42 6.33 6.13 4.88 6.35 6.03 6.16 7.21 5.71 63.85 47 Khá
Hòa Bình 6.55 6.46 6.34 6.33 6.21 6.61 6.09 5.97 6.92 6.31 63.84 48 Khá
Quảng Trị 7.17 7.36 6.99 6.68 6.37 5.72 5.84 4.85 7.17 6.10 63.84 49 Khá
Lạng Sơn 7.81 6.65 6.54 6.16 5.79 7.25 6.26 5.61 6.46 7.41 63.79 50 Trung bình
Bạc Liêu 7.65 7.44 6.36 7.07 6.03 7.02 6.25 5.77 6.26 6.52 63.78 51 Trung bình
Quảng Bình 7.99 6.53 6.63 6.87 6.20 4.93 6.39 5.92 6.44 6.34 63.71 52 Trung bình
Sóc Trăng 7.15 7.10 6.61 7.97 7.00 7.60 6.86 5.42 5.48 6.71 63.70 53 Trung bình
Cao Bằng 7.46 5.18 6.75 5.69 5.43 6.35 5.26 6.48 6.80 6.45 63.69 54 Trung bình
Hưng Yên 6.18 7.85 5.98 5.85 6.33 6.83 5.95 6.17 6.80 6.08 63.60 55 Trung bình
Kon Tum 7.64 7.48 6.45 6.38 5.95 6.85 5.79 5.74 6.60 5.82 63.54 56 Trung bình
Sơn La 7.67 6.41 6.57 5.82 6.12 7.87 6.80 6.03 5.60 7.16 63.38 57 Trung bình
Trà Vinh 7.52 6.94 6.31 8.20 7.26 6.45 6.73 5.62 5.45 6.53 63.20 58 Trung bình
Bắc Kạn 6.81 5.76 6.80 5.15 5.57 7.65 5.77 5.23 7.05 6.99 62.80 59 Trung bình
Hà Giang 7.81 6.61 6.34 7.15 5.58 6.94 6.08 5.81 6.09 6.55 62.62 60 Trung bình
Bình Phước 6.93 7.39 6.41 5.93 5.69 6.44 5.39 5.85 6.54 5.72 62.21 61 Trung bình
Đắk Nông 6.76 7.57 6.50 6.74 5.82 6.69 5.54 5.61 5.45 5.80 60.50 62 Tương đối thấp
Lai Châu 7.72 6.32 6.53 5.66 4.77 6.92 6.79 5.09 5.88 6.98 59.95 63 Tương đối thấp