The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Bến Tre

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

PCI 2023 Xếp hạng 7

Dữ liệu PCI Tin tức

7

PCI 2023 Điểm số

69.20

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bến Tre

Năm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.52 7.26 7.29 7.69 7.01 6.95 7.88 8.63 8.59 8.84 7.70 8.52 8.13 7.59 8.16 7.97 8.85 7.65
Tiếp cận đất đai 7.48 7.49 6.76 7.36 7.02 7.28 6.96 6.35 7.82 7.20 7.81 6.57 7.00 7.30 7.11 7.38 7.23 6.20
Tính minh bạch 5.70 5.25 6.24 6.25 6.87 6.19 6.21 5.63 5.66 5.48 5.35 5.66 6.15 5.84 6.50 6.78 6.53 4.90
Chi phí thời gian 7.62 8.03 7.89 8.64 8.80 8.54 7.61 7.40 7.80 7.71 8.03 5.19 6.14 7.18 6.36 6.40 7.90 3.73
Chi phí không chính thức 7.68 7.97 7.40 7.81 8.01 7.20 6.39 6.49 6.45 6.74 8.31 6.72 7.79 8.22 8.15 7.36 7.63 8.35
Cạnh tranh bình đẳng 6.88 6.65 5.94 7.65 7.46 7.71 6.23 5.02 5.16 5.67 7.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.82 6.88 7.13 7.02 7.48 6.84 7.01 4.94 4.88 5.85 6.24 6.59 4.87 6.68 6.28 6.92 6.07 7.19
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.95 5.43 7.31 6.53 6.34 7.09 6.87 5.82 5.51 5.34 5.79 3.47 3.91 3.88 4.08 3.80 4.70 4.42
Đào tạo lao động 4.83 5.40 5.39 6.32 6.07 5.71 6.45 5.89 5.51 5.35 5.40 5.24 4.74 4.90 5.17 6.04 5.78 5.47
Thiết chế pháp lý 7.42 7.83 7.13 7.76 7.80 7.66 6.78 7.16 6.33 5.98 5.77 3.86 5.29 5.55 6.07 5.97 5.54 3.54
PCI 69.20 68.04 66.34 69.08 69.34 67.67 66.69 60.91 60.10 59.70 62.78 58.35 59.88 63.11 64.09 62.42 62.88 54.33
Xếp hạng 7 13 18 8 7 4 5 12 12 18 6 26 30 10 15 7 14 25

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bến Tre
Năm 2022 2023
Gia nhập thị trường 7.26 7.52
Tiếp cận đất đai 7.49 7.48
Tính minh bạch 5.25 5.70
Chi phí thời gian 8.03 7.62
Chi phí không chính thức 7.97 7.68
Cạnh tranh bình đẳng 6.65 6.88
Tính năng động 6.88 6.82
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.43 6.95
Đào tạo lao động 5.40 4.83
Thiết chế pháp lý 7.83 7.42
So sánh - Bến Tre với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2023 2022
An Giang N/A 62.37
Bạc Liêu N/A 60.36
Bến Tre 69.20 68.04
Cà Mau 67.65 61.60
Cần Thơ 68.88 66.94
Đồng Tháp 69.66 69.68
Hậu Giang 69.17 68.12
Kiên Giang N/A 62.24
Long An 70.94 68.45
Sóc Trăng N/A 65.17
Tiền Giang 66.80 63.17
Trà Vinh 67.46 66.06
Vĩnh Long N/A 64.40
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bến Tre
Năm Rankings
2023 7
2022 13
2021 18
2020 8
2019 7
2018 4
2017 5
2016 12
2015 12
2014 18
2013 6
2012 26
2011 30
2010 10
2009 15
2008 7
2007 14
2006 25
Điểm số PCI theo thời gian của Bến Tre
Năm Điểm số PCI
2023 69.20
2022 68.04
2021 66.34
2020 69.08
2019 69.34
2018 67.67
2017 66.69
2016 60.91
2015 60.10
2014 59.70
2013 62.78
2012 58.35
2011 59.88
2010 63.11
2009 64.09
2008 62.42
2007 62.88
2006 54.33