The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian làm việc: 8h : 17h