CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Văn bản tỉnh

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tỉnh Thao tác
1 Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022 22 Tháng 7, 2022 Ninh Thuận Tải về
2 Quyết định Kiện toàn Tổ công tác và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước 22 Tháng 4, 2020 Bình Phước Tải về
3 Chương trình triển khai Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban , ngành và địa phương DDCI Quảng Ninh 2020 27 Tháng 3, 2020 Quảng Ninh Tải về
4 Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Quảng Nam 09 Tháng 3, 2020 Quảng Nam Tải về
5 Kế hoạch Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2020 07 Tháng 3, 2020 Lạng Sơn Tải về
6 Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban , ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Yên Bái năm 2019 04 Tháng 3, 2020 Yên Bái Tải về
7 Quyết định về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở. Ban. ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020 25 Tháng 2, 2020 An Giang Tải về
8 Kế hoạch hành động Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020 20 Tháng 2, 2020 Quảng Ninh Tải về
9 Quyết định Ban hành kế hoạch hành đông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 22 Tháng 1, 2020 Quảng Ngãi Tải về
10 Kế hoạch Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020 13 Tháng 1, 2020 Bình Thuận Tải về
11 Báo cáo Tổng kết thực hiện nghiên cứu lý luận đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắc giai đoạn 2010-2018 09 Tháng 1, 2020 Đắk Lắk Tải về
12 Kế hoạch Làm việc với VCCI về việc nâng cao chỉ số PCI 13 Tháng 12, 2019 Đồng Nai Tải về
13 Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 16 Tháng 12, 2019 Sơn La Tải về
14 Chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh v/v cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2013 09 Tháng 7, 2013 Quảng Ngãi Tải về
15 Thông báo: Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tại hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015 07 Tháng 9, 2020 Thái Nguyên Tải về