The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Văn bản tỉnh

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tỉnh Thao tác
1 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của Đồng Nai 19 Tháng 4, 2023 Đồng Nai Tải về
2 Kế hoạch Triển khai bộ chỉ số DDCI thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2023 17 Tháng 4, 2023 Ninh Bình Tải về
3 Thư cảm ơn 17 Tháng 4, 2023 Đồng Tháp Tải về
4 Quyết định Ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Quảng Nam 14 Tháng 4, 2023 Quảng Nam Tải về
5 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 11 Tháng 4, 2023 Đồng Nai Tải về
6 Báo cáo triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quý I/2023 31 Tháng 3, 2023 Đồng Nai Tải về
7 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện nội dung về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ 16 Tháng 3, 2023 Thái Bình Tải về
8 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi trong Quý I/2023 15 Tháng 3, 2023 Quảng Ngãi Tải về
9 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai 14 Tháng 3, 2023 Đồng Nai Tải về
10 Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Đồng Nai 08 Tháng 3, 2023 Đồng Nai Tải về
11 Quyết định V/v phê duyệt và công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở,ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Giang năm 2022 22 Tháng 2, 2023 Bắc Giang Tải về
12 Kế hoạch Triển khai khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thái Nguyên (DDCI) năm 2022 23 Tháng 2, 2023 Thái Nguyên Tải về
13 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; tình hình KT-XH tháng 1 năm 2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai 20 Tháng 2, 2023 Đồng Nai Tải về
14 Kế hoạch hành động Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 19 Tháng 1, 2023 Yên Bái Tải về
15 Quyết định Ban hành kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cáo năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 18 Tháng 1, 2023 Quảng Ngãi Tải về