CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Bản tin PCI Quý 4 năm 2020

18 Tháng 1, 2021

Bản tin PCI Quý 4 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là thông tin về cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) của các địa phương thông qua triển khai bộ...