CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông tin...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2018

Báo cáo PCI 2018

Gần 1,5 thập kỷ qua, việc công bố PCI đã thể hiện một bước...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2017

Báo cáo PCI 2017

Báo cáo PCI 2017 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số PCI...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu