CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin nổi bật

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

13 Tháng 10, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là bài viết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

10 Tháng 7, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI...

Tin tức

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

Trong bản tin quý này, thông tin nổi bật là Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/03/2020 về các nhiệm vụ,...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2019

Trong bản tin này, những thông tin về các nỗ lực cải thiện điểm chỉ số PCI của các địa phương thông qua các kế hoạch hành động,...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2019

Trong bản tin quý này, Quý vị sẽ tiếp tục được thông tin về các phân tích, đánh giá về môi trường kinh doanh, cùng...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong q uý vừa qua là chuỗi hội thảo cấp vùng chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) ...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2018 diễn ra vào sáng ngày 28/3/2019 do...