CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Bản tin PCI Quý 2 năm 2021

30 Tháng 7, 2021

Bản tin PCI Quý 2 năm 2021

Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua, bên cạnh các hoạt động cấp thiết nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2021

07 Tháng 5, 2021

Bản tin PCI Quý 1 năm 2021

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2020 diễn ra vào sáng ngày 15/04/2020 do...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2020

18 Tháng 1, 2021

Bản tin PCI Quý 4 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là thông tin về cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) của các địa phương thông qua triển khai bộ...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

13 Tháng 10, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là bài viết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 từ góc nhìn của một số...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

10 Tháng 7, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2019 diễn ra vào sáng ngày 05/05/2020 do...