The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI

Tin tức

Bản tin PCI Quý 4 năm 2023

09 Tháng 1, 2024

Bản tin PCI Quý 4 năm 2023

Nội dung Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về cải cách hành chính ngày 14/11/2023 là một...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2023

18 Tháng 10, 2023

Bản tin PCI Quý 3 năm 2023

Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2023

13 Tháng 7, 2023

Bản tin PCI Quý 2 năm 2023

Tin nổi bật trong Bản tin quý này, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản 493/TTg-KSTT ngày 1/6/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2023

24 Tháng 4, 2023

Bản tin PCI Quý 1 năm 2023

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 1/2023 như đính kèm. Hoạt động nổi bật trong Bản tin kỳ này...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2022

04 Tháng 1, 2023

Bản tin PCI Quý 4 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 4/2022 như đính kèm. Thông tin nổi bật nhất trong quý...