CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Bản tin PCI Quý 1 năm 2022

16 Tháng 4, 2022

Bản tin PCI Quý 1 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 1/2022. Tin tức nổi bật trong quý là Chính phủ ban hành Nghị...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2021

11 Tháng 1, 2022

Bản tin PCI Quý 4 năm 2021

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 4/2021 Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua là phát...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2021

22 Tháng 10, 2021

Bản tin PCI Quý 3 năm 2021

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 3/2021 Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua là Hội...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2021

30 Tháng 7, 2021

Bản tin PCI Quý 2 năm 2021

Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua, bên cạnh các hoạt động cấp thiết nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2021

07 Tháng 5, 2021

Bản tin PCI Quý 1 năm 2021

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2020 diễn ra vào sáng ngày 15/04/2020 do...