The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI những tháng cuối năm 2015

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI những tháng cuối năm 2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt