The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Triển khai bộ chỉ số DDCI thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2023

Kế hoạch Triển khai bộ chỉ số DDCI thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2023

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 17 Tháng 4, 2023

Tóm tắt