The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Văn bản tỉnh

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tỉnh Thao tác
1 Thư cảm ơn 17 Tháng 4, 2023 Đồng Tháp Tải về
2 Báo cáo Quý 3 năm 2019 Về cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 13 Tháng 9, 2019 Đồng Tháp Tải về
3 Kế hoạch Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư-sản xuất-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Đồng Tháp năm 2019 03 Tháng 7, 2019 Đồng Tháp Tải về
4 Báo cáo Phân tích Chỉ số PCI tỉnh Đồng Tháp năm 2018 20 Tháng 5, 2019 Đồng Tháp Tải về