The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

SỔ TAY PCI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

SỔ TAY PCI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Ngày ban hành: 13 Tháng 9, 2016

Tóm tắt

Với mục tiêu phát huy mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh của PCI, nhóm nghiên cứu PCI phối hợp cùng các chuyên gia đã soạn thảo cuốn Sổ tay PCI: Hướng dẫn sử dụng kết quả PCI nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, dành cho các đại biểu dân cử tới từ các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố. Chúng tôi hy vọng cuốn Sổ tay này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các đại biểu dân cử thực hiện nhiệm vụ giám sát để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cử tri

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022