The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2012 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2012 mẫu A

Ngày ban hành: 15 Tháng 5, 2012

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2012

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022