CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Vĩnh Phúc: Công bố kết quả khảo sát, đánh giá DDCI năm 2019

Chiều 2/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI); thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index) năm 2019 của tỉnh; triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số này năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị.
Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc xếp vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố với tổng điểm 66,75 (tăng 2,2 điểm nhưng giảm 4 bậc so với năm 2018). Như vậy, tỉnh ta thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá nhưng chưa đạt mục tiêu đã đề ra là nằm trong top 10. Đáng chú ý, một số chỉ số thành phần giảm mạnh cả về thứ hạng và điểm số hoặc có cải thiện nhưng xếp thứ hạng thấp, như tiếp cận đất đai; tính minh bạch; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; cạnh tranh bình đẳng; đào tạo lao động; tính năng động.
Đối với chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), năm 2019, Cục Thuế tỉnh dẫn đầu khối sở, ban, ngành với 79,61 điểm. Tiếp đến là Bảo hiểm xã hội tỉnh (72,28 điểm) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (71,94 điểm). Đối với khối địa phương, 3 huyện xếp đầu bảng xếp hạng là Tam Đảo, Yên Lạc và Lập Thạch. Trong đó, huyện Tam Đảo xếp thứ Nhất với 70,7 điểm.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh dẫn đầu nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính; Sở Tài chính dẫn đầu nhóm sở, ban, ngành và huyện Yên Lạc dẫn đầu nhóm UBND các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính.
Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2019 Vĩnh Phúc đạt 44,52 điểm, xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố và thuộc nhóm có điểm số trung bình cao (giảm 2 bậc so với năm 2018).
Năm 2019, điểm trung bình kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của các sở, ban, ngành là 45,212 điểm, tăng 4,5 điểm so với điểm trung bình năm 2018. Trong đó, đơn vị có tổng điểm cao nhất là Sở Thông tin và Truyền thông với 58,083 điểm, đạt 92% điểm tối đa. Đơn vị có tổng điểm thấp nhất là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đạt 29,012 điểm. Đối với cấp huyện, thành phố, huyện Lập Thạch có chỉ số ICT Index cao nhất, đạt 90,69 điểm; huyện Tam Dương có chỉ số thấp nhất với 50,432 điểm.
Nhấn mạnh đây là những kết quả đánh giá có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai hiệu quả những giải pháp nâng cao các chỉ số, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục rà soát và đề ra những giải pháp cụ thể hơn nữa để nâng cao thứ hạng từng chỉ số trong năm 2020. Từ đó, góp phần tháo gỡ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển SXKD.
Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các DN trong việc gia hạn, miễn, giảm một số sắc thuế. Công an tỉnh, Sở Y tế tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép nhập cảnh, thực hiện cách ly theo quy định đối với các chuyên gia nước ngoài đến lưu trú, làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ trong công tác thanh, kiểm tra. Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan, tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh về các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là việc khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành văn bản, sử dụng chữ ký số. Chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống Cổng thông tin điện tử, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.