CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Vĩnh Long: Năm 2020: Phải xem khâu cải cách hành chính là khâu đột phá

Đó là chỉ đạo của ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy và công tác CCHC năm 2019 tổ chức vào ngày 24/6/2020.
Ngoài ra, cần nghiêm túc thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh về CCHC ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, công chức nhận thức rõ hơn về công tác CCHC, thay đổi tư duy từ “ban phát” sang phục vụ người dân.
Tăng cường cải cách thể chế, trong đó phải thể chế kịp thời các văn bản, quy định của Trung ương, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; tham mưu bãi bỏ kịp thời các văn bản không còn phù hợp; cập nhật, công bố, công khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật ở từng đơn vị; tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo đề án vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị…
Qua 10 năm thực hiện, công tác CCHC đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Cụ thể, thông qua CCHC đã góp phần giữ vững và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (năm 2019, Vĩnh Long được xếp hạng 3/63 tỉnh- thành). Ngoài ra, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất.
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, xã được lập và kiện toàn tổ chức hoạt động đạt mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch; thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa, cập nhật và công khai tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nhiều thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3,4; triển khai dịch vụ bưu chính công ích giúp người dân, tổ chức tiết kiệm được thời gian, chi phí…