The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

VCCI Thanh Hóa: Triển khai khảo sát DCCI năm 2021

Sáng ngày 26/11, VCCI Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kế hoạch phối hợp triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DCCI) năm 2021.
Để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và vị trí xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
Tại quyết định phê duyệt, UBND tỉnh đã giao cho VCCI Thanh Hóa là đơn vị chủ trì thực hiện đề án; đồng thời đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với VCCI Thanh Hóa trong việc khảo sát, lấy ý kiến các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Bộ chỉ số DCCI Thanh Hóa được xây dựng gồm 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Trong đó, các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 25 sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 27 UBND cấp huyện.
Nền tảng chủ yếu và cách thức triển khai của bộ tiêu chí DCCI dựa trên sự kế thừa bộ chỉ số PCI, với việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong mã hóa phiếu khảo sát, bảo đảm tính chính xác, khách quan nhất.
Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị: Dự kiến, VCCI sẽ lựa chọn 4.000 mẫu khảo sát là các đối tượng doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể với cơ cấu phù hợp. Phương pháp đánh giá dựa trên 6 nguyên tắc: sát thực tế; gắn trách nhiệm cụ thể; có tính khả thi; chính xác, khoa học và minh bạch; ý nghĩa; bảo mật thông tin. Việc triển khai thực hiện đề án được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để tìm ra các trở ngại, nút thắt, điểm nghẽn liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, từ đó, tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu doanh nghiệp đã thảo luận, góp ý về các cách thức triển khai đánh giá bộ chỉ số DCCI năm 2021, như: Số lượng, cơ cấu lĩnh vực ngành nghề doanh nghiệp, HTX lựa chọn; cách thức gửi phiếu; tính bảo mật thông tin đơn vị được khảo sát.
Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa góp ý về việc thành lập tổ công tác có đại diện của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền hội viên thể hiện trách nhiệm, công tâm, khách quan trong từng phiếu khảo sát để đạt hiệu quả cao nhất.