CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tuyên Quang: Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Những kết quả bước đầu

Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cho cán bộ, đảng viên, nhân viên của mình; tập trung xây dựng đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của cổng thông tin điện tử kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, hỗ trợ, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất; rà soát, bổ sung những chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Ông Đồng Quang Lực, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang WMI cho biết, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã nhận được nhiều hỗ trợ từ UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, như: Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại tổ chức tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, thời gian qua hầu hết các ngành, đơn vị đều đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông", công khai minh bạch, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ; rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025... Các cơ quan thông tin đại chúng, như: Báo Tuyên Quang, Đài PT - TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và nhiều website của các cơ quan, đơn vị cũng đã vào cuộc, thực hiện nhiều tin bài liên quan đến các hoạt động nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh. Các hoạt động xúc tiến đầu tư cũng đã ngày càng được đa dạng hóa đáp ứng được những yêu cầu cơ bản, phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trung tâm xúc tiến đầu tư đã xây dựng được những tài liệu, ấn phẩm giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, các dự án đầu tư kịp thời quảng bá cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đã thành lập các đoàn công tác tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại các nước bạn như Cộng hòa Belarus, Liên bang Nga, Singapore, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản. Với những nỗ lực tạo điều kiện, cải thiện môi trường kinh doanh của UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị trong thời gian qua đã nhận được những đánh giá tích cực không chỉ của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn mà còn được các doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành Trung ương và các tỉnh bạn đánh giá cao. Đây là tín hiệu tích cực để đội ngũ doanh nghiệp trong tỉnh phát huy những khả năng thế mạnh, đẩy mạnh kinh doanh sản xuất góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Theo Báo Tuyên Quang điện tử ngày 10/11/2014