CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh: Nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ số tiếp cận đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phụ trách, gồm 11 chỉ số thành phần. Năm 2020, Trà Vinh có 11/11 chỉ số được đánh giá tốt hơn so với điểm trung vị của cả nước, đạt 7,61 điểm, (tăng 0,67 điểm), hạng 05/63 tỉnh thành và tăng 27 bậc so với năm 2019 (từ vị trí 32 lên 05).
Để duy trì kết quả Chỉ số Tiếp cận đất đai tiếp tục tăng vào năm 2021, Sở TN-MT tiếp tục đề ra các giải pháp và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của ngành. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đồng bộ và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); tập trung cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số PCI của tỉnh. Đặc biệt, Sở đã xác định kết quả đạt được là nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, gắn với phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT cho biết: trong 11 chỉ số thành phần của Chỉ số Tiếp cận đất đai, năm 2019 có 01/11 chỉ số bị đánh giá thấp, chỉ có 21% doanh nghiệp (DN) đồng ý, thấp hơn trung vị cả nước 18% (trung vị 39%). Xác định nguyên nhân, Sở thực hiện nhiều giải pháp, kết quả năm 2020 có 35% DN đánh giá, cao hơn trung vị cả nước 06% (trung vị 29%). Đồng thời, các chỉ số thành phần thuộc Chỉ số Tiếp cận đất đai được đánh giá tốt so với trung vị cả nước, không phát sinh thêm các hạn chế yếu kém. Kết quả trên, do năm 2020 Sở TN-MT đơn giản 87 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, cấp tỉnh 79, cấp huyện 06, cấp xã 02. Về thời gian giải quyết TTHC, có 33 thủ tục giữ nguyên thời gian như quy định của Trung ương, 42 thủ tục giảm từ 50% đến dưới 50% và 03 thủ tục giảm trên 50%.
Cũng trong năm 2020, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được Sở triển khai, tạo thêm sự lựa chọn cách giải quyết TTHC, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức, DN. Kết quả mức độ 2 là 01 thủ tục, mức độ 3 là 58 thủ tục, mức độ 4 là 20 thủ tục. Theo đó, lãnh đạo Sở thu thập thông tin từ người dân và DN, giúp chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của nhân viên tiếp nhận hồ sơ, Sở đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về ý nghĩa của cải thiện Chỉ số PCI, nhất là 11 chỉ số thành phần của Chỉ số Tiếp cận đất đai thuộc trách nhiệm của Sở TN-MT.
Với những kết quả đạt được, Sở TN-MT đã xây dựng kế hoạch năm 2021, với tinh thần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn với phân công nhiệm vụ rõ ràng của từng chỉ số thành phần. Đơn cử như chỉ số thành phần: tỷ lệ DN có mặt bằng kinh doanh và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Ban Giám đốc Sở giao nhiệm vụ Phòng Quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện, phấn đấu năm 2021 cấp GCNQSDĐ lần đầu 900 giấy (nâng tổng số GCNQSDĐ đã cấp toàn tỉnh là 626.323 giấy), diện tích cần cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hồ sơ trễ hẹn dưới 1,5%; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, nhất là các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao nhiệm vụ Phòng Quản lý tài nguyên và biển chịu trách nhiệm giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, biển đảo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh hồ sơ trễ hạn; giao nhiệm vụ Phòng Quản lý môi trường giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh hồ sơ trễ hạn; giao nhiệm vụ Thanh tra Sở giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở TN-MT, tham mưu giải quyết đơn, thư của Chủ tịch UBND tỉnh giao, phấn đấu đạt 95%...
Hay chỉ số thành phần: Số ngày chờ đợi để được cấp GCNQSDĐ, giao nhiệm vụ Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất lần đầu cho người sử dụng đất. Giải quyết đúng hoặc trước thời hạn mà UBND tỉnh công bố thời gian giải quyết đối với thủ tục này (23 ngày làm việc). Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Ban Giám đốc Sở giao nhiệm vụ Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đối với tất cả những công trình liên tuyến, liên huyện, những công trình do Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi đầu tư (kê biên, kiểm đếm, đo đạc, định giá). Trường hợp cùng thời gian, nhưng có nhiều công trình, dự án cần thực hiện GPMB, thì Giám đốc Sở quyết định giao nhiệm vụ định giá đất cho Trung tâm kỹ thuật TN-MT hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện một số công trình, dự án nhằm đảm bảo tiến độ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.
Việc phân công nhiệm vụ, Giám đốc Sở giao trách nhiệm cho Trưởng các Phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phân công đến từng công chức, viên chức và người lao động nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC cho người dân, DN; tham mưu Ban Giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch. Ngoài ra, Sở còn công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và giải đáp thắc mắc cho người dân, DN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ phải trả lại, bổ sung nhiều lần; xử lý nghiêm cán bộ cố tình nhũng nhiễu. Sở TN-MT mong muốn các sở, ngành liên quan và các địa phương tích cực phối hợp hơn nữa trong thực hiện các TTHC về đất đai, nhất là các lĩnh vực tài chính, thuế, kế hoạch và đầu tư...
Hy vọng rằng, với những giải pháp mà Sở TN-MT đưa ra, Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh sẽ không ngừng tăng trong thời gian tới, góp phần nâng cao Chỉ số PCI, tiếp tục tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư.