The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thái Nguyên: Tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMT Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), Tổ giúp việc BCĐ Cải cách hành chính nâng cao chỉ số PAPI giai đoạn 2021 - 2025.
Chỉ số PAPI là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, là công cụ để người dân tham gia giám sát hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền trong thực thi chính sách đến cấp cơ sở; là thước đo định lượng thường niên về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia Phân tích chính sách công Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, tập trung truyền giảng các nội dung về: Chỉ số PAPI, phương pháp, cách thức triển khai khảo sát ý kiến người dân; kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh Thái Nguyên và khuyến nghị giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2021 và đề xuất các giải pháp, nhằm tiếp tục duy trì cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và các năm tiếp theo; đồng chí Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực BCĐ Cải cách hành chính nâng cao chỉ số PAPI đã triển khai những nội dung về nâng cao hiệu quả Chỉ số PAPI năm 2022.