The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thái Nguyên: Khảo sát khoảng 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã về DDCI

Nhằm tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và vị trí xếp hạng chỉ số PCI của Thái Nguyên, UBND tỉnh chỉ đạo trong tháng 2 và tháng 3-2022 tổ chức khảo sát khoảng 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) để đánh giá “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương” (gọi tắt là DDCI) trên địa bàn tỉnh.
Đối tượng được đánh giá DDCI gồm 20 đơn vị, trong đó có 11 sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và 9 huyện, thành, thị.
Phương pháp khảo sát, điều tra được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp tại doanh nghiệp, HTX để xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng. Chỉ số thành phần DDCI năm 2021 bao gồm 8 chỉ số (từ 1 đến 8) đối với sở, ban, ngành và 9 chỉ số đối với các địa phương (từ 1 đến 9) gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; Vai trò người đứng đầu; Mức độ chuyển đổi số và Tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất doanh.
Qua việc khảo sát là kênh thông tin minh bạch để các doanh nghiệp, HTX đóng góp ý kiến đánh giá khách quan về công tác tham mưu, điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương. Đồng thời là cơ sở để UBND tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương nhằm quyết liệt cải cách để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
Thông qua đợt khảo sát cũng là nhằm nghiên cứu, đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong các năm tiếp theo; đề xuất các giải pháp để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương.
Kết quả đánh giá DDCI năm 2021 sẽ được công bố trong tháng 4-2022, cùng thời điểm công bố kết quả PCI.