CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Thái Bình: Triển khai Đề án thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố

Chiều ngày 14/5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp bàn, thống nhất việc phối hợp triển khai Đề án thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI).
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp; dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Bộ chỉ số DDCI đã được UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện. Đây được coi là công cụ đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các sở, ngành, huyện, thành phố trong việc thực hiện, xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh. DDCI có 8 chỉ số thành phần gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò của người đứng đầu. Mặc dù một số chỉ số thành phần có cùng tên gọi như PCI nhưng DDCI có những tiêu chí đánh giá được xây dựng phù hợp với tỉnh và thêm chỉ số “vai trò người đứng đầu”.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ phương pháp, cách thức triển khai Đề án thực hiện DDCI và trách nhiệm của các sở, ngành, huyện, thành phố trong việc phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu cho đơn vị tư vấn để khảo sát, đánh giá, chấm điểm theo các chỉ số của DDCI bảo đảm khách quan, trung thực và hiệu quả; tiến độ các bước triển khai để có được kết quả bộ chỉ số DDCI năm 2020.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng Bộ chỉ số DDCI và triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo, do dịch Covid-19 nên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, có văn bản tham mưu UBND tỉnh triển khai khảo sát, đánh giá DDCI mỗi năm 1 lần và công bố kết quả trong tháng 8, trước thời điểm VCCI đánh giá PCI. Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện DDCI, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện cung cấp thông tin khảo sát, đánh giá. Đơn vị, cá nhân tổ chức khảo sát phải thực hiện có trách nhiệm, công tâm, khách quan để có được kết quả đúng, thực tế nhằm giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành kịp thời. Công tác truyền thông cho doanh nghiệp về DDCI cần thực hiện thường xuyên, liên tục để doanh nghiệp có trách nhiệm cao khi tham gia khảo sát. Quá trình tổ chức khảo sát phải dự kiến số lượng doanh nghiệp, cân đối khu vực doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, hộ sản xuất, kinh doanh. Đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc cung cấp thông tin và bảo đảm công tác bảo mật tránh ảnh hưởng tới doanh nghiệp và phản ánh đúng thực trạng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đơn vị tư vấn cần theo sát tiến độ, kịp thời thực hiện việc khảo sát, đánh giá DDCI đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Báo Thái Bình