CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Để tiếp tục duy trì, cải thiện PCI của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phát triển, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư đến Vĩnh Long đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09 về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.
Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung tăng cường trách nhiệm, tính chủ động thực hiện tốt việc cải thiện chỉ số PCI và từng chỉ số PCI thành phần. Công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và sử dụng.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong giải quyết khó khăn, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Chỉ thị cũng nêu rõ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải xem việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Kết quả PCI năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long đều có bước nhảy vượt bậc về điểm số và thứ hạng, đứng vị trí thứ 3 cả nước và thứ 2 khu vực ĐBSCL.