CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Sơn La: Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với phát triển doanh nghiệp”

Ngày 31/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch, Ban Pháp chế và Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với phát triển doanh nghiệp”.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng lãnh đạo một số huyện, thành phố và các sở, ban, ngành của tỉnh

Sơn La được xếp hạng chỉ số PCI của cả nước từ năm 2007 với vị trí 50/63 tỉnh, thành phố. Từ năm 2007 đến nay, Sơn La có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng chỉ số PCI vào năm 2012 với vị trí 22/63 tỉnh, thành phố và thấp nhất là 58/63 tỉnh, thành phố vào năm 2016. Tại Hội thảo, chuyên gia Ban Pháp chế và Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã thuyết trình về chỉ số PCI, liên hệ với thực tiễn Sơn La và một số địa phương khác; khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, liên hệ với thực tế một số địa phương. Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và một số hợp tác xã đóng trên địa bàn tỉnh đã tham luận về phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, khai thác tiềm năng, tài nguyên gắn với phát triển doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến tham gia tại Hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất các ý tưởng, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Để chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào nhóm khá của cả nước, trong năm 2017, Sơn La tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, khắc phục những hạn chế của năm 2016. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính không phù hợp, chồng chéo để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Quỳnh Ngọc