CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Sơn La - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HDND tỉnh; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại cuộc làm việc, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của hiệp hội thời gian qua, đồng thời báo cáo tổng hợp các chỉ số giám sát xã hội về quản trị hành chính và dịch vụ công tỉnh Sơn La, bao gồm: chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Qua đánh giá, công tác quản trị hành chính và dịch vụ công của tỉnh ta đã có tiến bộ trên từng mặt, nhưng so với mặt bằng chung cả nước còn hạn chế, thứ hạng còn thấp, chưa làm hài lòng cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Điểm số và thứ hạng của Sơn La về chỉ số PAPI cao hơn chỉ số PCI và PAR INDEX, chứng tỏ quản trị hành chính và dịch vụ công ở cấp cơ sở (xã, phường) được người dân và cộng đồng doanh nghiệp hài lòng hơn ở cấp huyện, tỉnh. Đáng lưu ý là điểm số và thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh ta còn thấp và rất thấp, nhất là chỉ số cải cách hành chính, cản trở không ít đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao báo cáo tổng hợp các chỉ số giám sát xã hội về quản trị hành chính và dịch vụ công tỉnh của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đảm bảo độ chính xác, khoa học, có phân tích, đánh giá đề xuất những giải pháp kiến nghị. Đồng chí nhấn mạnh: cải cách hành chính là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực, quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đủ tâm, đủ tầm, có chuyên môn, đạo đức. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan trực thuộc, các huyện, thành phố báo cáo thực trạng công tác cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới; các cơ quan báo chí, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến, đề xuất với tỉnh về những giải pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Việt Anh

Theo Báo điện tử Sơn La

Ngày 22/09/2014