CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Sở Xây dựng Phú Yên: Khắc phục, nâng cao DDCI năm 2020

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI) năm 2020 trên cơ sở kết quả đánh giá trong năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể công chức trong thực thi công vụ, cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh.

Cán bộ bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng hướng dẫn người dân làm TTHC. Ảnh PYO

Kế quả xếp loại DDCI năm 2019, Sở Xây dựng đứng vị trí thứ 20/23 đơn vị, số điểm các chỉ số thành phần đạt không cao, trong đó một số chỉ số về chi phí thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý còn đạt thấp.

Trên cơ sở những hạn chế được chỉ rõ trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh năm 2019, Sở Xây dựng đã đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, nâng cao 08 từng chỉ số thành phần trong năm 2020. Trong đó, đối với chỉ số Chi phí thời gian, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) để tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản thành phần hồ sơ TTHC cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án do Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo cho tổ chức dễ thực hiện nộp hồ sơ mức độ 3.

Đồng thời, Sở rà soát phối hợp thực hiện bưu điện công ích và ngân hàng để đa dạng hình thức nộp phí, lệ phí tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện. Xây dựng mục “Hồ sơ tham khảo” một số TTHC mức độ 3 để các tổ chức, cá nhân tham khảo tránh sai sót phải làm lại nhiều lần.

Để nâng cao chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Xây dựng triển khai giải pháp thường xuyên, chủ động, duy trì định kỳ hàng năm tổ chức ít nhất 01 lần buổi tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của các doanh nghiệp, chủ đầu tư để có giải đáp các vướng mắc, tư vấn về các thủ tục, quy định pháp lý trong hoạt động chuyên môn.

Cùng với đó, xây dựng mục “Tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp” trên trang thông tin điện tử của Sở để kịp thời trả lời, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực xây dựng.

Vai trò của người đứng đầu cũng là một trong những chỉ số quan trọng góp phần cùng với các chỉ số thành phần khác tạo sự chuyển biến trong cải cách hành chính, do vậy nhiệm vụ được đề ra là lãnh đạo Sở tăng cường công tác chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; giải quyết nhanh gọn, hiệu quả những phản ánh, khiếu nại của công dân đối với các công chức hoặc các bộ phận có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực xây dựng và duy trì văn hóa ứng xử của công chức trong nội bộ cơ quan và trong tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân; đi đầu trong thực hiện Chính phủ điện tử.

Mỹ Luận

Theo Cổng thông tin Điện tử Phú Yên