The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Sở Tư pháp Lai Châu dẫn đầu về chỉ số DDCI năm 2022

Sở Tư pháp Lai Châu là đơn vị dẫn đầu về Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2022.
Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị phân tích các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu năm 2022 và Công bố Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2022.
IMG_0959quang canh

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, các chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục đánh dấu những bước ngoặt cho sự thay đổi và phát triển của tỉnh.
Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu năm 2022 đạt 86,29 điểm, xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 79,34%, xếp vị trí thứ 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 hạng so với năm 2021; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đạt 42,69 điểm, xếp vị trí thứ 27/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao của cả nước, cao nhất khu vực các tỉnh Tây bắc, tăng 3 bậc so với năm 2021.
Theo đó, Sở Nội vụ xếp thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022; Sở Giáo dục và Đạo tạo Lai Châu xếp thứ nhất về kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022.
Về kết quả chỉ số DDCI tỉnh Lai Châu năm 2022, Sở Tư pháp xếp thứ nhất (83,08 điểm); Sở Tài chính xếp thứ 2 (82,98 điểm); Sở Kế hoạch và đầu tư xếp thứ 3 (82,10 điểm).
Có được những kết quả quan trọng đó là nhờ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự chung tay, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tích cực, đề xuất các sáng kiến mới, các chủ trương biện pháp duy trì, cải thiện chỉ số và nâng cao các Chỉ số.