CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phú Yên: Cải thiện DDCI sở, ngành: Cần hướng đến sự đồng bộ

Việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành (DDCI) của tỉnh năm 2019, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp có sự hài lòng trong công tác điều hành. Đây là thước đo chuẩn mực đối với chất lượng dịch vụ của các cơ quan công quyền, qua đó tạo sự thân thiện, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp với các sở, ngành, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của tỉnh.
Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu DDCI tại Phú Yên, việc xếp hạng DDCI khối sở, ngành năm 2019 được triển khai khảo sát, đánh giá tại 23 sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
Chất lượng điều hành chênh lệch khá lớn
Qua bảng xếp hạng cho thấy năng lực cạnh tranh của tỉnh đại diện bởi khối sở, ngành có điểm trung vị đạt 55,47, tương đương mức 69,34 điểm (quy chuẩn hệ 10 chỉ số thành phần), tiệm cận mức điểm số PCI 2018 của tỉnh là 61,69 điểm. Xét về tính đồng đều giữa 23 đơn vị tham gia đánh giá, điểm số của đơn vị dẫn đầu đạt 68,84 và điểm số của đơn vị xếp cuối đạt 44,31. Khoảng cách điểm của đơn vị đứng đầu và cuối chênh lệch 24,53 (tương đương 55% điểm tối thiểu). Điều này cho thấy chất lượng điều hành của các đơn vị đang có khoảng cách tương đối lớn từ góc nhìn của doanh nghiệp.
TS Võ Ngọc Anh, Trưởng nhóm nghiên cứu DDCI tại Phú Yên, cho biết: Năm 2019 khẳng định sự đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp với đơn vị dẫn đầu khối sở, ngành là Sở Ngoại vụ, với điểm số 68,84 chênh lệch tới 13,37 điểm so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Hai đơn vị tiếp theo trong nhóm ba đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng theo thứ tự là Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT có mức điểm lần lượt là 66,18 và 63,19 điểm. Các đơn vị thuộc nhóm thứ hai với điểm số và xếp hạng loại khá gồm: Chi cục Hải quan, Sở Y tế, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở VH-TT-DL, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB-XH, Bảo hiểm xã hội và Sở KH-CN. Nhóm này có khoảng điểm chênh lệch là 4,66 với điểm số đạt từ 56,31-60,97 điểm (theo thang đo 80 điểm). Ba đơn vị xếp cuối bảng xếp hạng là Kho bạc Nhà nước, Sở TN-MT và Sở GT-VT với mức điểm thấp từ 44,31-46,43 điểm. Các đơn vị xếp cuối cũng là những đơn vị có nhiều thủ tục và hoạt động có liên quan tới doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tiếp cận và sử dụng đất đai, phần nào giải thích thứ hạng chưa cao của tỉnh trong bảng xếp hạng PCI quốc gia, lĩnh vực thu hút sự quan tâm và thắc mắc của doanh nghiệp trên cả nước và địa bàn tỉnh. Điều này cũng cho thấy, bảng xếp hạng có sự chênh lệch, các sở, ngành phát triển không đồng đều.
Về mức độ hài lòng khối sở, ngành được đánh giá cao hơn khối địa phương. Trong khối sở, ngành các đơn vị có ít tương tác với doanh nghiệp được sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, trong khi khối sở, ngành tham mưu, phụ trách các nguồn lực tài chính, đất đai, cơ sở hạ tầng được đánh giá ở nhóm xếp cuối.
Tập trung khắc phục hạn chế
Ông Huỳnh Lữ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, trên cơ sở những hạn chế được chỉ rõ trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh năm 2019, Sở Xây dựng đã đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, nâng cao từng chỉ số thành phần trong năm 2020. Trong đó, tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án do Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo cho tổ chức dễ thực hiện nộp hồ sơ mức độ 3. Đồng thời rà soát phối hợp thực hiện bưu điện công ích và ngân hàng để đa dạng hình thức nộp phí, lệ phí tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện; chủ động, duy trì định kỳ hàng năm tổ chức ít nhất một lần tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp, chủ đầu tư hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua đó nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các doanh nghiệp, chủ đầu tư để kịp thời giải đáp các vướng mắc, tư vấn về các thủ tục, quy định pháp lý trong hoạt động chuyên môn. Với những nỗ lực này, tin tưởng rằng DDCI 2020 của Sở Xây dựng sẽ được cải thiện và giảm khoảng cách về điểm với các sở, ngành khác.
Theo đồng chí Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, việc đánh giá DDCI là tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều chỉnh kinh tế giữa các sở, ban ngành. Cải thiện DDCI một cách quyết liệt, đồng bộ là cần thiết để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư. Bảng xếp hạng DDCI là cơ sở giúp UBND tỉnh xác định các điểm nghẽn trong công tác điều hành. Qua đó giúp tỉnh giải quyết các “nút thắt” về thể chế, tổ chức cũng như công tác cán bộ kịp thời và hiệu quả. “Thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì công bố công khai chỉ số DDCI, nhằm tạo sự cạnh tranh liên tục, tạo cơ sở dữ liệu đo lường và giám sát chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh và các đơn vị cơ sở theo thời gian”, đồng chí Nguyễn Chí Hiến cho biết.