CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI năm 2020 - Đồng Tháp phấn đấu tăng thêm 02 điểm

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đồng Tháp, năm 2020 tỉnh phấn đấu đạt 74,10 điểm tăng 02 điểm so với năm 2019 và duy trì nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt” trên cả nước.
Trong đó, tập trung cải thiện điểm số của các Chỉ số thành phần có trọng số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số PCI như: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Tính minh bạch, Chi phí không chính thức.
Cải thiện điểm số, thứ hạng các Chỉ số sụt giảm trong năm 2019, như: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Duy trì và cải thiện các chỉ số tăng điểm năm 2019: Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý.
Việc cải thiện PCI nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các ngành, các cấp thực hiện chủ trương xuyên suốt “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vì sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương.
Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung của kế hoạch, xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương để duy trì và cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân công; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Năm 2019, PCI Đồng Tháp đạt 72,10 điểm, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của cả nước và nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt”.