CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Nỗ lực "rũ gánh nặng" thủ tục hành chính ở Phú Yên

Thủ tục hành chính còn rườm rà

Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc nhấn mạnh, Phú Yên hiện nay đã có bước phát triển vượt bậc. Nếu như 5 năm trước đây, Phú Yên vẫn là tỉnh thuần nông khi nông nghiệp chiếm tỷ trọng tới gần 60% trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), thì hiện nay, tỷ trọng này chỉ còn 24,3%. Sự gia tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đã giúp kinh tế Phú Yên phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm qua đạt 9,6%, riêng năm 2013 đạt 10,67%. "Theo tỉnh tự đánh giá, Phú Yên đã có bước phát triển đáng tự hào với xuất phát điểm rất thấp, nhưng sự phát triển ấy vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và còn chậm so với tỉnh bạn", ông Lê Văn Trúc nói.
Một trong những rào cản làm gia tăng "sức ỳ" của nền kinh tế Phú Yên đã được các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Yên nhận ra và được ông Phó chủ tịch UBND tỉnh tóm tắt bằng một câu ngắn gọn: "Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đang là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế".
Những bất cập trong việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cũng đã được nhận diện rất rõ ràng. Đó là sự thiếu quan tâm triển khai quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính của một số lãnh đạo sở, ngành, cấp huyện, cấp xã, mặc dù họ đã được tập huấn. Điều đáng lưu ý là việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị chưa kịp thời, chưa đúng thời gian quy định, có nơi còn rất chậm, nhất là lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng... Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tuy đã được thực hiện nhưng nhiều nơi vẫn chưa đúng theo quy trình như hướng dẫn của tỉnh và của Bộ Tư pháp. "Vì thế, công tác kiểm soát thủ tục hành chính có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với công cuộc cải cách hành chính, mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội trong xây dựng kế hoạch thực hiện nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao, góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí thông qua việc đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp", ông Lê Văn Trúc nói.
Nỗ lực bứt phá cải cách thủ tục hành chính
Thừa nhận rằng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phú Yên còn thấp, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Thứ cho hay, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. Mục tiêu của Phú Yên là đến năm 2015 sẽ lọt vào tốp 10 tỉnh, thành phố xếp hàng đầu về chỉ số PCI. Trong khi đó, PCI của Phú Yên năm 2013 xếp hạng 51 trên cả nước. Như vậy, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với các ngành, các cấp của Phú Yên. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân công hẳn một vị Phó giám đốc sở phụ trách việc cải thiện chỉ số thành phần do sở này chịu trách nhiệm.
Trên bình diện cấp tỉnh và chỉ riêng trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng môi trường thu hút đầu tư và thực hiện tốt Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6-6-2014 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
Trước mắt, UBND tỉnh Phú Yên sẽ chỉ đạo quyết liệt với lãnh đạo các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai quán triệt các văn bản liên quan tới công tác kiểm soát thủ tục hành chính; hướng tới việc xây dựng, hỗ trợ đội ngũ cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính có đủ năng lực chủ trì, triển khai thành công chương trình cải cách thủ tục hành chính trong những năm tới trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, Phú Yên sẽ củng cố và tăng cường tổ chức việc đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ lãnh đạo có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và đội ngũ thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Phú Yên xác định là tập trung vào việc cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định có liên quan đến các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...
Phú Yên đang nắm giữ nhiều lợi thế, đặc biệt là lợi thế địa lý, nơi thuận lợi cả về đường biển, đường không, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Bởi vậy, nếu cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, môi trường cho hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh được cải thiện, đây sẽ là tỉnh có tiềm năng bứt phá không hề nhỏ. Làm được điều này, có lẽ cũng không quá khó để Phú Yên hướng tới tự chủ về ngân sách, thoát khỏi danh sách những tỉnh nghèo còn phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương...

Bài, ảnh: CHIẾN THẮNG

Theo Báo điện tử Quân đội nhân dân.

Ngày 25/08/2014