CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Nhiều cơ hội cho Doanh nghiệp đầu tư vào Điện Biên

Trong 5 năm qua (2015 – 2019), chỉ số PCI của Điện Biên tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng toàn quốc, từ vị trí 53 (năm 2015) lên vị trí 44 (năm 2019), vươn lên nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số khá của cả nước. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của tỉnh xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh việc tăng điểm số và thứ hạng của chỉ số PCI, các chỉ số đánh giá khác liên quan đến hiệu quả của cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh cũng có nhiều sự cải thiện rõ rệt, điển hình một số chỉ số thành phần tăng cao như: Chỉ số cạnh tranh bình đẳng tăng 31 bậc; Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 22 bậc; Chỉ số Đào tạo tạo lao động tăng 16 bậc; Chỉ số Chi phí thời gian tăng 14 bậc; Chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh tiếp tục tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 xếp thứ 22 toàn quốc, nằm trong nhóm các tỉnh có mức xếp hạng loại khá…

Tuy nhiên, hiện nay Điện Biên còn nhiều tiềm năng phát triển là cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư vào Điện Biên, trong đó phải kể đến là tiềm năng lâm nghiệp, với diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp 72,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, trước nhu cầu phát triển trồng cây Mắc ca của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối lớn, để đảm bảo tính thống nhất trong định hướng phát triển cây Mắc ca, nghành Nông nghiệp Phát triển nông thôn Điện Biên đã xây dựng Đề án phát triển cây Mắc ca đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự kiến trồng tập trung tại các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên, Tuần Giáo và TP. Điện Biên Phủ với quy mô trồng khoảng 26.000ha, diện tích quy hoạch khoảng 35.000ha, làm cơ sở cho việc quản lý và kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển, áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ, từ đó đảm bảo đưa cây Mắc ca trở thành cây trồng nông nghiệp chủ lực của tỉnh gắn với phát triển thành hàng hóa của địa phương…

Đặc biệt, Điện Biên là tỉnh duy nhất ở khu vực miền núi phía Bắc có sân bay được quy hoạch là sân bay Quốc tế tiểu vùng. Mục tiêu của Quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 là sân bay cấp 3C và sân bay Quân sự cấp II, công suất 300.000 hành khách và 500 tấn hàng hóa/năm. Hiện tại nhà ga hành khách với diện tích sử dụng 2.500m2, phục vụ hai chuyến bay ATR72 mỗi ngày, tương đương với 300 hành khách/giờ cao điểm, khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên và Hải Phòng - Điện Biên.

Để các nhà đầu tư có nhiều cơ hội đầu tư ở Điện Biên, hiện tỉnh đang gọi đầu tư một số dự án như: Dự án đầu tư nhà máy chế biến, bảo quản gạo chất lượng cao, mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất phục vụ quá trình chế biến, bảo quản gạo, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu gạo Điện Biên; Dự án trồng rừng sản xuất trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao hoặc dự án trồng cây hỗn hợp (bao gồm xen canh, cây dược liệu dưới tán rừng) tại các xã, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng diện tích rừng của địa phương, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân sở tại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Dự án vùng nguyên liệu cây mắc ca và xây dựng Nhà máy chế biến, bảo quản áp dụng công nghệ cao; Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữa cơ phục vụ phát triển sản xuất sản phầm nông nghiệp xuất khẩu…

Liên quan đến cơ hội đầu tư, ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Các nhà đầu tư khi đầu tư vào Điện Biên sẽ được đặc biệt ưu đãi đầu tư (ưu đãi về thuế, ưu đãi về xuất nhập khẩu, khấu hao tài sản cố định, ưu đãi về sử dụng đất) theo quy định ở mức cao nhất của Luật Đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư khác như: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ tín dụng đầu tư; hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong (thu gom và xử lý chất thải, nước thải) và ngoài hàng rào (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước…).

Theo Báo điện tử Điện Biên