CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Nghệ An: Nỗ lực cải thiện Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Những năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An liên tục được cải thiện. Tuy vậy, Nghệ An vẫn ở vị trí nằm trong các tỉnh có Chỉ số PCI khá. Để tiếp tục nâng cao chỉ số này, Nghệ An cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
Năm 2019, chỉ số PCI của Nghệ An đạt 66,64 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 1 bậc so với năm 2018 và nằm trong các tỉnh có chỉ số PCI khá, tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh xếp thứ 27, Thanh Hóa 24, Thừa Thiên Huế 20, Quảng Trị 49, Quảng Bình 52). Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh.
Theo kết quả, các chỉ số thành phần PCI năm 2019 của Nghệ An hầu hết đều được đánh giá tốt hơn so với năm 2018. Trong 10 chỉ số thành phần, có 7/10 chỉ số tăng điểm và tăng thứ bậc, 1/10 chỉ số tăng điểm và giảm thứ bậc (Tính năng động) và 2/10 chỉ số giảm điểm và giảm thứ bậc (Chỉ số Tiếp cận đất đai và Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp). Xét trong mối tương quan với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, một số chỉ số thành phần xếp thứ hạng cao trong khu vực như: Tính minh bạch (2/6), Cạnh tranh bình đẳng (2/6), Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (2/6), Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự (2/6)...
Xác định chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, trong năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp (DN) triển khai các dự án.
Theo đó, Nghệ An đã ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; chỉ đạo rà soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các Dự án. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019, trong đó có các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; đồng thời chỉ đạo, phân công các sở, ngành theo dõi, giải quyết thủ tục đầu tư 29 dự án trọng điểm.Đồng thời, tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông.
Trong năm 2019, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra thực hiện trình tự TTHC của 10 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và đã ban hành Kết luận Thanh tra số 471/KL-UBND ngày 05/5/2019 trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị thực hiện chậm các nhiệm vụ công vụ. Ngoài ra, các Đoàn kiểm tra việc thực hiện TTHC, kiểm tra công vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối DN, Thanh tra tỉnh… đã đôn đốc các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC cho DN, nhà đầu tư.
Nghệ An: Nỗ lực cải thiện Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh  - Ảnh 1.
Để hỗ trợ DN, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức khai trương Cổng Dịch vụ hỗ trợ và phát triển DN (địa chỉ: http://dichvuhotrodoanhnghiep.enghean.vn) để cung cấp các dịch vụ online đến công dân, DN. Kết quả, năm 2019, tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%, cao nhất cả nước và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.
Để tăng cường giải quyết vướng mắc khó khăn cho các DN, UBND tỉnh định kỳ (2 tháng/lần) tổ chức hội nghị giao ban Hiệp hội, hội DN, doanh nhân để lắng nghe ý kiến của DN, nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, góp phần tạo được sự đồng thuận cao của DN. Trong năm 2019 giải quyết 35 kiến nghị của các DN/nhà đầu tư. Cùng đó, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý các dự án, đặc biệt là các dự án chậm tiến độ, không triển khai.
Ngoài ra, một số đơn vị như Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh,… đã tổ chức các hội nghị đối thoại DN của ngành mình, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các DN, nhà đầu tư; triển khai các hoạt động tập huấn, hỗ trợ triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử cho các DN…
Cải thiện chỉ số
Chỉ số PCI là thước đo, cơ sở và động lực để đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng điều hành, phát triển kinh tế của chính quyền cấp tỉnh từ góc nhìn của cộng đồng DN; giúp định hướng các giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút mạnh nguồn lực đầu tư, phát triển DN trong và ngoài nước một cách bền vững. Kết quả Chỉ số PCI năm 2019 phản ánh được phần nào sự cố gắng không ngừng của lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Đồng thời, đánh giá được sự chuyển biến tích cực trong nỗ lực CCHC của các cơ quan chính quyền các cấp, chất lượng điều hành, quản lý kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của DN trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại vấn đề cần lưu ý khi một số chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2018 (Chỉ số Tiếp cận đất đai và Dịch vụ hỗ trợ DN) cần phải nhận định rõ nguyên nhân của việc tụt giảm này để từ đó có các giải pháp tích cực nhằm cải thiện các chỉ số trong năm 2020.
Theo ông Nguyễn Duy Hùng – Phụ trách công tác Truyền thông – Đối ngoại Chi nhánh VCCI Nghệ An, theo khảo sát của VCCI Nghệ An cộng đồng DN đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong công tác CCHC, hỗ trợ DN những năm gần đây. Để tiếp tục cải thiện chỉ số này tỉnh cần tiếp tục duy trì giao ban giữa lãnh đạo tỉnh và DN để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho DN. Tích cực phát huy vai trò của các Hiệp hội DN trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương kinh tế giữa các DN. Yếu tố quan trọng nữa là lãnh đạo tỉnh năng động, luôn đồng hành, hỗ trợ DN. Đặc biệt, là tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đồng thời cần có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và DN.
Nghệ An: Nỗ lực cải thiện Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh  - Ảnh 2.
Phó Chủ tịch UBND Lê Ngọc Hoa khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn đặt ra nhiệm vụ là tiếp tục cải thiện, chú trọng nâng cao chỉ số PCI để thu hút đầu tư. Để khắc phục những hạn chế cũng như khai thác lợi thế của tỉnh về môi trường đầu tư, kinh doanh, thể hiện sự năng động của địa phương, tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2019 - 2020. UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án nâng cao chất lượng các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và PCI.
Tỉnh cũng đẩy nhanh triển khai ban hành và tổ chức thực hiện "Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) "để đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian và chi phí cho DN. Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, việc Trung tâm Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động - cơ quan đầu mối tập trung tiếp nhận và trả kết quả TTHC, dịch vụ công, là sự đột phá trong cải cách TTHC, hướng tới sự hài lòng cho người dân và DN.