The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Long An: HĐND tỉnh giám sát cải thiện môi trường đầu tư lĩnh vực công thương

Chiều 25/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc cải thiện môi trường đầu tư đối với lĩnh vực công thương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Công Thương, thời gian qua, công tác cải thiện môi trường đầu tư luôn được Sở xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, các quan điểm, mục tiêu, các giải pháp của tỉnh về thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Tuấn Thanh thông tin một số kết quả về công tác cải thiện môi trường đầu tư trên lĩnh vực công thương

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, Sở thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết. Hiện Sở đang thực hiện 124 thủ tục hành chính do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận. Trong đó, có 109 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 10 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Từ năm 2021 đến nay, sở cắt giảm thời gian giải quyết 12 thủ tục hành chính từ 1-10 ngày làm việc so với quy định.

Đồng thời, Sở tập trung tham mưu rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch liên quan trực tiếp đến công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, Sở xây dựng các phương án phát triển công nghiệp, phương án bảo đảm cấp điện, phương án phát triển thương mại dịch vụ, logistics để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, Sở thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư với hàng loạt chương trình như phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tiếp cận thị trường, hội nhập quốc tế,... giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đề xuất, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực của ngành công thương quản lý.

Các đại biểu trong đoàn giám sát đặt vấn đề với Sở Công Thương

Tuy nhiên, nhìn nhận những hạn chế, Giám đốc Sở Công Thương – Nguyễn Tuấn Thanh cũng cho rằng, hiện một số dự án hạ tầng cụm công nghiệp, dự án năng lượng chậm triển khai, một số cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập nhưng chậm đầu tư xây dựng hạ tầng để tiếp nhận đầu tư; việc mời gọi đầu tư lĩnh vực thương mại chưa có hiệu quả cao. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ, phối hợp để giải quyết những vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường còn hạn chế.

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng cho rằng, hiện việc thu hút đầu tư vào các dự án cụm công nghiệp còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhiều cụm công nghiệp có chủ trương đầu tư nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động,… Do đó, các đại biểu trong đoàn giám sát đề nghị Sở tập trung xây dựng đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều ghi nhận những nỗ lực của ngành Công Thương trong việc cải thiện môi trường đầu tư trên lĩnh vực công thương.

Ông đề nghị, Sở Công Thương cần quan tâm đến công tác thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, xây dựng hệ thống hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại. Đồng thời, Sở cần xây dựng đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nhất là xây dựng các giải pháp đột phá, bám sát các chỉ số PCI và có kế hoạch thực hiện các chỉ số liên quan đến ngành nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư cho tỉnh./.

Theo Báo Long An