The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Lâm Đồng: Thành lập Tổ công tác giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp

Tổ Công tác có nhiệm vụ thông báo, tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp và trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập Tổ công tác giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tổ công tác do ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng và 2 tổ phó là ông Dương Quốc Anh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Tổ phó thường trực) và ông Lê Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, Tổ Công tác còn có 35 thành viên khác là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và các địa phương.
Tổ Công tác có nhiệm vụ thông báo, tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp và trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền; tổ chức các buổi làm việc, các chương trình đối thoại theo địa bàn, chuyên đề, lĩnh vực với các hiệp hội, hội, chi hội, các doanh nghiệp để trực tiếp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Tổ công tác cũng có nhiệm vụ rà soát các quy định chồng chéo, không còn phù hợp và gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để sửa đổi hoặc tham mưu sửa đổi đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp; chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Hàng năm, Tổ công tác phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo, hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn; cũng như, tham mưu, đề xuất tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Tổ công tác có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận các khó khăn của doanh nghiệp, các thành viên của Tổ công tác phải trực tiếp giải quyết và báo cáo kết quả về Tổ công tác thông qua Tổ Phó Thường trực để tổng hợp, báo cáo.
Đối với các kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực thì đề xuất tổ chức các buổi làm việc riêng với sự tham gia của các cơ quan có liên quan để giải quyết cụ thể hoặc tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.