The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Khánh Hòa tập trung nâng cao Chỉ số PCI và cải thiện Chỉ số PAPI

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là 2 số liệu phản ánh hiệu quả của cải cách hành chính công, do đó cả hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa đang tập trung việc cải thiện cả 2 chỉ số này để tạo ra môi trường thu hút đầu tư tốt, giúp các doanh nghiệp và người dân đặt niềm tin vào bộ máy công quyền.
Năm 2020, trong khi chỉ số PCI của Khánh Hòa là điểm sáng thì chỉ số PAPI của tỉnh lại hoàn toàn trái ngược khi giảm tới 13 bậc so với năm 2019, rơi vào nhóm có điểm số thấp của cả nước.
Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, sự giảm điểm Chỉ số PAPI trong thời gian qua do một số nguyên nhân chủ quan như: Việc nắm bắt, quan tâm đến Chỉ số PAPI trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế; một số địa phương chưa chủ động đối thoại, thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính còn diễn ra ở một số nơi... Hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập trong cách điều tra để đánh giá chỉ số này.
Bộ câu hỏi để điều tra, khảo sát cho người dân còn dài, nội dung phỏng vấn rộng và khó, đối tượng phỏng vấn nhiều thành phần. Trong khi đó, mức độ hiểu biết của người dân còn hạn chế đối với một số nội dung về quản trị điện tử, nhất là tại các địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa... đã ảnh hưởng đến kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, phiếu điều tra của PAPI dài 35 trang với rất nhiều câu hỏi, phạm vi hỏi rất rộng nên không phải người dân nào cũng có thể hiểu và trả lời hết được các câu hỏi một cách chính xác. Mặc dù Chỉ số PAPI và PCI đều có điểm chung là cải cách hành chính, nhưng PAPI tăng giảm không theo quy luật và không đồng nhất với PCI.
Các cấp, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu về Chỉ số PAPI; từ đó tạo sự thay đổi nhận thức về hành chính công, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền và người dân. Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương sớm triển khai đánh giá một cách có hệ thống những vấn đề liên quan đến Chỉ số PAPI.
Trước tình hình trên, bà Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị, các sở, ngành và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân bằng phương pháp mà hệ thống chính trị đã làm trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa có thể nghiên cứu giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện đánh giá Chỉ số PAPI của riêng Khánh Hòa, đồng thời thông qua đó tuyên truyền rộng rãi về chỉ số này.