CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hội nghị quán triệt Đề án PCI tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020.

Chiều 14/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2017 - 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; một số doanh nghiệp Trung ương, địa phương. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

PCI là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chính thức năm 2005. Đến nay, việc đánh giá và xếp hạng PCI cho tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và được tính toán trên cơ sở tổng hợp của 10 chỉ số thành phần. Vị trí xếp hạng chỉ số PCI qua các năm của tỉnh nằm ở nhóm thấp nhất cả nước, năm 2016, PCI cấp tỉnh xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố.

Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017 – 2020 nhằm từng bước cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao điểm số các chỉ số thành phần, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, đối với các chỉ số thành phần được đánh giá dưới 5 điểm, phấn đấu năm 2017 đạt 5 triểm trở lên; đối với các chỉ số thành phần được đánh giá từ 5 - 6 điểm, phấn đấu mỗi năm tăng 10% số điểm trở lên; đối với chỉ số thành phần được đánh giá đạt từ 6 - 7 điểm, phấn đấu mỗi năm tăng 5% số điểm trở lên; đối với thành phần được đánh giá từ 7 - 8 điểm, phấn đấu mỗi năm tăng 3% số điểm trở lên; đối với chỉ số thành phần được đánh giá đạt từ 8 điểm trở lên phấn đấu duy trì không để tụt điểm.

Đề án đưa ra các giải pháp như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao PCI của tỉnh; nâng cao tính năng động, linh hoạt của lãnh đạo các cấp, ngành thông qua việc học tập kinh nghiệm một số tỉnh có nhiều sáng kiến, mô hình nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng KT - XH trọng điểm; tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh….Các cơ quan được phân công làm đầu mối thực hiện các chỉ số thành phần của PCI gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp.
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, mặc dù các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, song kết quả vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào Đề án cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả. Các sở, ngành được phân công làm đầu mối thực hiện các chỉ số thành phần của PCI cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả; duy trì, thực hiện các chỉ số thay đổi tích cực, nâng cao chỉ số yếu kém; các sở, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, công bố đường dây nóng để phản ánh thông tin. Các cấp, ngành hằng năm tổ chức báo cáo, đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số... Việc triển khai hiệu quả Đề án PCI tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Cao Bằng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, góp phần cải thiện phát triển KT - XH tại địa phương./.
La Ngà – Vĩnh Thuận