CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hòa Bình: Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Việc thanh tra, kiểm tra (TT, KT) trùng lặp và chồng chéo, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp (DN), làm tăng chi phí không chính thức, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) và môi trường kinh doanh của tỉnh.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Tiến Dũng cho biết: Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); chủ động ban hành các văn bản liên quan đến việc cải thiện chỉ số chi phí không chính thức; xử lý chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, giải quyết tố cáo và PCTN liên quan đến DN. Thanh tra tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra theo hướng không chồng chéo, trùng lặp về nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra. Thực hiện công khai trước kế hoạch TT, KT, không TT, KT khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.
Từ tháng 6/2020 - 6/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để xử lý chồng chéo, trùng lặp trong xây dựng kế hoạch thanh tra, qua đó điều chỉnh dự kiến kế hoạch thanh tra của 9 đơn vị thanh tra có chồng chéo về nội dung, đối tượng thanh tra đối với 134 DN. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố giác của cá nhân, tổ chức, DN; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu của CBCCVC trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số PCI, cải thiện các chỉ số thành phần, nhất là chỉ số chi phí không chính thức.
Đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Hiệp hội DN tỉnh, hai bên thống nhất đã đạt được những kết quả tích cực trong tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân, doanh nhân, DN qua đường dây nóng, hộp thư điện tử của Thanh tra tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN SXKD.
Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, các chỉ số chi phí thời gian và chi phí không chính thức năm 2020 chưa được cải thiện, thậm chí giảm điểm và giảm thứ bậc so với năm 2019. Năm 2020, chỉ số này đạt 6,63 điểm, giảm 6 bậc so với năm 2019, đứng vị trí 59/63 tỉnh, thành phố; đánh giá chi phí thời gian của DN trong hoạt động tại tỉnh tiếp tục giảm 3 năm liên tiếp. Còn có 10% DN đánh giá bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên trong năm, cao nhất cả nước, đứng vị trí 62/63; 18% DN đánh giá nội dung thanh, kiểm tra bị trùng lặp, đứng thứ 61/63; 21% DN được hỏi đánh giá thanh, kiểm tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp, đứng vị trí 51/63; 77% DN đánh giá cán bộ, công chức giải quyết công việc hiệu quả, đứng vị trí 56/63; 63% DN đánh giá không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, đứng vị trí 50/63. Khảo sát cũng cho thấy chi phí không chính thức tăng so với năm 2019.
Công tác xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động TT, KT tại một số sở, ngành, huyện, còn lúng túng; việc xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa kiểm toán nhà nước, các cơ quan thanh tra bộ, ngành T.Ư, Thanh tra tỉnh chưa được triệt để. Quy định về TT, KT không quá 1 lần/năm đối với DN chưa cụ thể, do đó vẫn có một số DN cho rằng bị kiểm tra nhiều lần. Thực tế, để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với từng lĩnh vực, theo quy định của pháp luật, một số cơ quan có chức năng kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành như an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng, đoàn thể... nhưng DN chưa nhận thức đầy đủ và hiểu như thế nào là thanh tra, như thế nào là kiểm tra, vì vậy, DN thống kê chung là bị TT, KT nhiều lần/năm.
Nhằm cải thiện tốt các chỉ tiêu đánh giá chưa tốt và các chỉ tiêu thành phần khác để từng bước cải thiện điểm số, thứ hạng của chỉ số thời gian và chỉ số chi phí không chính thức, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, Thanh tra tỉnh và Hiệp hội DN tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bên, nhất là thông tin về việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động TT, KT DN; việc gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc của người dân, DN. Lập phiếu điều tra, tiến hành khảo sát về chi phí thời gian, chi phí không chính thức đối với các DN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích doanh nhân, DN tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động SXKD, chỉ đạo các DN phản ánh kịp thời về Thanh tra tỉnh việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động TT, KT DN, DN bị thanh tra quá 1 lần/năm; hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của CBCCVC trong giải quyết công việc và của cán bộ thanh tra, kiểm tra yêu cầu chi trả chi phí không chính thức.