The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Hòa Bình: Triển khai áp dụng Bộ chỉ số DDCI - đột phá cải thiện môi trường đầu tư

Cải thiện mạnh mẽ năng lực điều hành kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh là những yêu cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra động lực bền vững trong định hướng thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó "tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) cấp tỉnh (PCI), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc”. Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số NLCT và Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp (DN) về môi trường đầu tư, kinh doanh các huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh.
Với việc được các sở, ngành chức năng hỗ trợ về các thủ tục đầu tư, Công ty CP tre gỗ Hải Hiền (khu công nghiệp Mông Hóa, TP Hòa Bình) đã sớm đi vào sản xuất - kinh doanh ổn định.
Cải thiện mạnh mẽ năng lực điều hành kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh là những yêu cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra động lực bền vững trong định hướng thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó "tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) cấp tỉnh (PCI), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc”. Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số NLCT và Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp (DN) về môi trường đầu tư, kinh doanh các huyện, thành phố và các sở, ngành.
Theo đó, năm 2021, Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh đã nghiên cứu, đề xuất trình Bộ chỉ số NLCT cấp huyện và các sở, ngành (Bộ chỉ số DDCI); được UBND tỉnh ban hành áp dụng thử nghiệm tại Quyết định số 679/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021. Với Bộ chỉ số này, HHDN tỉnh chịu trách nhiệm điều phối chính. Đơn vị đánh giá độc lập Công ty Tư vấn về quản lý kinh tế (Economica Vietnam) chịu trách nhiệm về xây dựng Bộ chỉ số DDCI Hòa Bình năm 2021, chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện điều tra và xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu điều tra, xếp hạng DDCI.
DDCI cấp huyện gồm 9 chỉ số thành phần (CSTP): Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng; Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa; Tính năng động; Chi phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và tuân thủ pháp luật; Chi phí không chính thức; Hỗ trợ SX-KD; Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT; Tiếp cận đất đai. DDCI các sở, ban, ngành có 8 CSTP (trừ chỉ số Tiếp cận đất đai)...
Ông Hà Trung Nguyên, Phó Chủ tịch HHDN tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, năm qua, HHDN tỉnh đã phối hợp với đơn vị đánh giá độc lập Công ty Tư vấn về quản lý kinh tế xây dựng Bộ chỉ số DDCI và tiến hành phát 1.000 phiếu khảo sát cho các DN, hộ kinh doanh, HTX chấm điểm các sở, ngành, huyện, thành phố. Đến ngày 31/12/2021, Hiệp hội đã hoàn thành thu về 957 phiếu trả lời; trong đó có 480 phiếu của các cơ sở SX-KD cấp huyện và một số DN, HTX; 477 phiếu từ chủ DN, HTX. Các phiếu thu về đều đạt chất lượng tốt, đánh giá khách quan. Quá trình xây dựng, triển khai Bộ chỉ số DDCI đã nhận được sự đồng tình và quyết tâm CCHC cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, coi đây là nhân tố thúc đẩy NLCT của các huyện, thành phố, sở, ngành trong tỉnh.
Theo báo cáo của HHDN tỉnh, năm qua, khảo sát tình hình và triển vọng kinh doanh nhìn từ DDCI nổi lên nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Đặc biệt, về tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cho thấy, hầu như chưa đơn vị nào thực sự làm tốt công tác này, phần lớn ở mức điểm khá và còn nhiều vấn đề khó khăn, cần giải quyết. Cộng đồng DN cho rằng, các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc cung cấp thông tin minh bạch, công bằng giữa các đối tượng sử dụng dịch vụ, thực hiện TTHC công tại tỉnh. Có như vậy, môi trường kinh doanh mới cải thiện được các vấn đề đang gặp nhiều bất cập liên quan đến tính minh bạch và cạnh tranh bình đẳng từ cấp cơ sở.
Về chi phí không chính thức là CSTP có điểm số thấp nhất trong các CSTP đánh giá tại sở, ban, ngành. Đây không phải vấn đề riêng lẻ của bất kỳ đơn vị nào mà là vấn đề chung cần giải quyết của tất cả các sở, ban, ngành. Qua điều tra cho thấy, ngay cả một số đơn vị có kết quả CCHC tốt, tính năng động và sáng tạo tăng lên và tính minh bạch cao hơn các sở, ban, ngành khác, song chi phí không chính thức vẫn còn cao, kéo giảm thứ hạng chung của đơn vị. Tập trung cải thiện chi phí không chính thức, chắc chắn sẽ mang lại thứ hạng tốt hơn cho các sở, ban, ngành...
Riêng với chỉ số Tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh, điểm số đánh giá ở tất cả các huyện, thành phố cho thấy đều chưa đạt như kỳ vọng (thấp hơn điểm số các CSTP khác). Do đó, vấn đề tiếp cận đất đai vẫn là vấn đề đáng quan tâm của các địa phương và còn rất nhiều dư địa để cải cách CSTP này.
Nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động, cải thiện công tác và quản lý, điều hành kinh tế tại địa phương, với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng DN, các nhà đầu tư. Ngày 30/7/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1545/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số NLCT cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số này trong năm 2022 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh đề nghị HHDN tỉnh xây dựng phiếu đánh giá bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; thường xuyên cập nhật, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả xếp hạng NLCT của UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành hoàn thành trước ngày 30/11 hằng năm. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cung cấp danh sách các cơ sở SX-KD có phát sinh TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, gửi HHDN tỉnh làm cơ sở xác định số lượng phiếu hỏi cho phù hợp.
Đánh giá về động thái này của UBND tỉnh, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận: Trong năm 2022, tỉnh Hòa Bình triển khai áp dụng Bộ chỉ số DDCI, đây là việc làm hết sức quan trọng, bởi sẽ là cú huých tạo điều kiện cho các sở, ngành, địa phương có sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình trong việc quản lý ngành và hỗ trợ phát triển cho DN, đồng thời cũng để DN biết được địa chỉ có thể đến để trình bày, đề xuất giải quyết công việc được thuận lợi, dễ dàng hơn. Chỉ có đối thoại, hợp tác trên tinh thần cởi mở, xây dựng thì mới cùng nhau quyết tâm xử lý những điểm nghẽn, điểm còn bất cập với mong muốn hỗ trợ cho DN SX-KD thuận lợi, có được lợi nhuận và tạo điều kiện để họ hoàn thành các nhiệm vụ đối với tỉnh, với Nhà nước.