The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Hòa Bình công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh 28 lĩnh vực

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh năm 2022.
Năm 2022, Hòa Bình đánh giá 26 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh với tổng số 28 lĩnh vực quản lý được đánh giá bởi 641 hợp tác xã và doanh nghiệp và một số hộ kinh doanh có thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công tại các sở, ngành.
Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh Hòa Bình (DDCI Hòa Bình) năm 2022 là công trình đánh giá thực tiễn về Năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh tại các huyện, thành phố và sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm điều phối chính. Đơn vị đánh giá độc lập Công ty Tư vấn về Quản lý Kinh tế (Economica Vietnam) chịu trách nhiệm về xây dựng bộ chỉ số DDCI Hòa Bình năm 2022, chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện điều tra DDCI Hòa Bình 2022 và xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu điều tra và xếp hạng DDCI.
Kết quả dựa trên khảo sát DDIC Hòa Bình, Economica Vietnam và Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình (2022) được tổng hợp ý kiến của 1.534 phiếu điều tra, trong đó 893 ý kiến của các cơ sở sản xuất kinh doanh cấp huyện (chủ yếu là các hộ kinh doanh, một phần nhỏ là các doanh nghiệp và hợp tác xã) và 641 phiếu từ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã. Mẫu khảo sát DDCI 2022 được lựa chọn theo phương pháp mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Cơ sở dữ liệu cho mẫu khảo sát bao gồm: mẫu khảo sát DDCI cấp huyện và mẫu khảo sát DDCI sở ban ngành.
Hòa Bình công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh
Ông Bùi Văn Khánh ( thứ 4 từ trái sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trao chứng nhận cho các đơn vị cấp huyện và sở, ngành đạt kết quả cao trong năm 2022
Theo đó, kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành năm 2022, Ban quản lý các khu công nghiệp đứng đầu xếp hạng DDCI sở ban ngành 2022 với 80,04 điểm. Ở vị trí thứ hai là Bảo hiểm Xã hội tỉnh với 78,58 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về sở Kế hoạch và Đầu tư với 77,94 điểm. Điểm số DDCI sở ban ngành tỉnh Hòa Bình cho thấy sự tăng lên của điểm số trung bình chung. So với năm 2021, điểm số trung bình chung của các sở ban ngành tỉnh Hòa Bình tăng 2,26 điểm lên đến 77,80 điểm.
Đối với DDCI cấp huyện, được tổng hợp và phân tích dựa trên ý kiến của 893 chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh các huyện, thành phố, được phân thành 03 nhóm: Nhóm “Tốt” là địa phương có điểm số từ 80,00 điểm trở lên, Yên Thủy (85,54 điểm); Nhóm “Khá” là những địa phương có điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00, bao gồm 8 huyện, thành phố: Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Tp. Hòa Bình; Nhóm “Trung Bình Khá” là địa phương có điểm số từ 60,00 tới 70,00, huyện Cao Phong (69,19 điểm).
DDCI cấp huyện Hòa Bình năm 2022 phản ánh các khía cạnh quản lý kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thông qua 09 chỉ số thành phần bao gồm: 1. Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; 2. Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng; 3.Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa; 4.Tính năng động, 5. Chi phí thực hiện TTHC và tuân thủ pháp luật ; 6.Chi phí không chính thức ; 7.Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh ; 8. Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và ANTT và 9.Tiếp cận đất đai.
Với những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã trao chứng nhận, vinh danh 03 đơn vị cấp huyện và 03 đơn vị sở, ngành có điểm số tốt nhất.
Hòa Bình công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh
Ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cùng các cơ quan liên quan đã xây dựng và triển khai hiệu quả Bộ chỉ số DDCI tỉnh Hòa Bình năm 2022. Đồng thời đề nghị căn cứ vào kết quả, các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành nghiên cứu, phân tích các chỉ số thành phần; chấn chỉnh, cải thiện những chỉ số thành phần còn thấp.
Ông Bùi Văn Khánh cũng đề nghị thời gian tới các địa phương, sở, ban , ngành cần nâng cao nhận thức và tạo sự vào cuộc tích cực, chủ động, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các bộ phận, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Rà soát các cuộc thanh tra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh chồng chéo.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hi vọng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành, các huyện, thành phố chung tay trong việc tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, cùng đóng góp vì sự phát triển chung của tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai Bộ Chỉ số DDCI năm 2023.