CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND huyện, thành phố

Chiều ngày 24/2, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ để bàn, thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND huyện, thành phố (DDCI).
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bộ chỉ số DDCI của tỉnh được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; tham khảo kinh nghiệm của một số tỉnh đã làm hiệu quả như Quảng Ninh, Bắc Ninh và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh đồng thời bảo đảm 5 nguyên tắc đó là: thực tế, gắn kết trách nhiệm, khả thi, chính xác, có ý nghĩa. Bộ chỉ số DDCI gồm 8 chỉ số thành phần: tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và vai trò của người đứng đầu.

Trên cơ sở thảo luận về quan điểm, phương pháp triển khai, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thống nhất kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ và Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, các công việc cần triển khai thực hiện theo trình tự thời gian bao gồm: lập dự toán kinh phí thực hiện đề án; tổ chức hội thảo truyền thông trong cộng đồng doanh nghiệp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn cho đội ngũ điều tra viên; lập danh sách đối tượng tham gia khảo sát với tổng số khoảng 3.000 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tổ chức lựa chọn đội ngũ điều tra viên; tổ chức triển khai thực hiện khảo sát theo hai hình thức phỏng vấn trực tiếp và thư khảo sát, tổng hợp phân tích, tính điểm các chỉ số thành phần và xếp hạng.

Việc đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 sẽ được thực hiện trong quý I/2020 và công bố vào cuối tháng 6/2020. Tháng 7/2020 sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá chỉ số DDCI 6 tháng đầu năm 2020.

Minh Hương

Theo Báo Thái Bình