bd9d0bf6-b6b3-43e0-886b-63f32ab0dc45-1.png
Hội nghị triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương ở Đồng Nai. Ảnh: H.Q

Thông qua bộ chỉ số này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy cải thiện chất lượng của các sở, ban, ngành. Đồng thời, tạo động lực cải cách đồng bộ giữa các ngành, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Theo đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM, bộ chỉ số DDCI được xây dựng thành bộ công cụ tương tự bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam.

Bộ chỉ số DDCI sẽ bám sát các nội dung đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Nai để đánh giá gồm 22 sở, ngành, đơn vị và 11 UBND các huyện, thành phố.

Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh với 10 tiêu chí thành phần của cấp địa phương và 9 tiêu chí thành phần cấp sở, ngành.

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, kết quả điều tra chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh năm 2022 Đồng Nai xếp hạng 29/63 tỉnh thành, điều này chứng tỏ những cố gắng cải cách của địa phương vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Năm 2023 là năm đầu tiên, tỉnh Đồng Nai triển khai đánh giá năng lực, chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương thông qua bộ chỉ số DDCI do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với VCCI chi nhánh TP.HCM thực hiện.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị, trong quá trình vận hành bộ chỉ số DDCI, các sở, ban, ngành và địa phương phải có quyết tâm và hành động, xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để phù hợp với thực tiễn.

Theo Vietnamnet