CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Đắk Nông - Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2013; tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.

A. ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013:

Tại kỳ họp thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa II, UBND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2013. Đến nay, đã có số liệu chính thức, UBND tỉnh xin báo cáo bổ sung như sau:
Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tình hình KT-XH năm 2013 của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,48% (tăng cao hơn số đã báo cáo là 12,47%) duy trì mức tăng trưởng hợp lý và ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tính theo giá hiện hành đạt 30,52 triệu đồng (số đã báo trước đây là 30,43 triệu đồng, đồng thời xin đính chính số liệu tại Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh là 30,62 triệu đồng).
Nông nghiệp tăng trưởng khá, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiến độ đề ra, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 6,2 tiêu chí/xã, các xã điểm đạt 9,5 tiêu chí/xã. Tình trạng phá rừng tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, mới chỉ giảm được 31,9% số vụ và 50,7% diện tích bị phá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so với năm 2012. Hoạt động thương mại tăng trưởng khá, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 9.240 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra (số đã báo là 9.210 tỷ đồng). Thu ngân sách sụt giảm, hụt thu so với dự toán, chỉ đạt 1.284 tỷ đồng (tăng so với số đã báo là 1.148 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.522 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán (giảm so với số báo 4.977 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá. Hoạt động thu hút đầu tư được đẩy mạnh và tăng trưởng khá, đặc biệt thu hút được các dự án ODA lớn, môi trường đầu tư dần được cải thiện.
Giảm nghèo triển khai tích cực nhưng kết quả chưa cao, hộ nghèo toàn tỉnh chiếm 15,64%, giảm 1,91% so với cùng kỳ. Giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn còn khó khăn. Mạng lưới y tế tiếp tục được phát triển, chất lượng khám chữa bệnh, điều trị tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Giải quyết việc làm mới cho lao động đạt kết quả khá, đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Công tác an sinh xã hội được chú trọng nhưng đời sống người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; thể thao thành tích cao gặt hái được những kết quả nhất định. Thông tin truyền thông phát triển cả về mạng lưới và chất lượng phục vụ, đảm bảo đến tận các vùng sâu, vùng xa. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao, ít phát hiện tham nhũng. Cải cách hành chính đạt kết quả khá nhưng vẫn còn một số khâu chưa đạt yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tụt 2 bậc so với năm 2012, đứng thứ 50/63 tỉnh, thành. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định. Quan hệ đối ngoại được củng cố và phát triển, hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng.
Kết quả đánh giá số liệu chính thức, tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013, đã đạt và vượt 10/18 nhóm chỉ tiêu, 8/18 nhóm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, so với ước thực hiện đã báo cáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh không thay đổi, do đó các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 đã đề ra cơ bản đạt được như đã báo cáo.
B. TÌNH HÌNH KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
I. Những kết quả chủ yếu
1. Tổng sản phẩm (GRDP 2010) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 4.060 tỷ đồng, đạt 31% so với kế hoạch năm, tăng 12,32% so với cùng kỳ (11,58%), thể hiện nền kinh tế nội tỉnh đang chuyển biến tích cực, dần bước qua giai đoạn khó khăn trước đây. Tốc độ tăng trưởng các khu vực đều cao hơn cùng kỳ lần lượt là: Khu vực nông nghiệp tăng 8,52% (6,67%); Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,12% (10,84%); Khu vực dịch vụ tăng 15,02% (15%).
2. Sản xuất nông nghiệp: Do thời tiết thuận lợi, mùa mưa đến sớm và phân bổ đều nên sản xuất vụ Đông Xuân đạt khá, tăng 3,9% diện tích gieo trồng và 10% sản lượng so với cùng kỳ; tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu nhanh hơn so với cùng kỳ. Trồng trọt có bước phát triển tích cực, tuy nhiên tính bền vững chưa cao, còn phát triển tự phát và bị ảnh hưởng bởi diễn biến thị trường, khí hậu. Chăn nuôi tăng nhẹ và đang có những bước phát triển tích cực và ổn định, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung. Xây dựng nông thôn mới vẫn khó khăn do nguồn lực hạn chế và những đặc thù của địa phương. Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhiều mô hình được người dân ứng dụng, góp phần tăng năng suất và chất lượng, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
Công tác trồng rừng được triển khai tích cực. Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát rừng; tuyên truyền pháp luật về quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản. Xử lý nghiêm minh và kịp thời các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm, tình hình phá rừng được kiềm chế, giảm thiệt hại... giảm cả về số vụ và diện tích thiệt hại; tuy nhiên nhìn chung tình hình vẫn còn phức tạp, đã xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ nghiêm trọng. Trong kỳ xảy ra 209 vụ chặt phá rừng trái phép, giảm 79 vụ (giảm 24,5% số vụ) và giảm 89,3 ha diện tích thiệt hại (giảm 40,5% diện tích) so với cùng kỳ năm trước.
3. Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cộng dồn 6 tháng đầu năm tăng 10,35%, giá trị sản xuất tăng 10,65% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đã có biến chuyển tích cực, từng bước phục hồi và duy trì tăng trưởng cao so với năm trước.
4. Dịch vụ và du lịch: Hoạt động thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn trong 6 tháng đạt 4.900 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu đạt 320 triệu USD, bằng 54,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 30,2 triệu USD, đạt 50,4% kế hoạch năm.
Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục được mở rộng, lãi suất phù hợp và có xu hướng tiếp tục giảm, tổng nguồn vốn huy động tăng 16,2% so với đầu năm, tổng nguồn vốn cho vay đạt 9.132 tỷ đồng, nhìn chung giảm 0,12% so với cuối năm 2013, trong đó: Dư nợ vay ngắn hạn giảm 3,65%; Dư nợ vay trung, dài hạn tăng 4,92%. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản ổn định. Hoạt động dịch vụ, du lịch và vận tải tăng trưởng mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
5. Thu, chi ngân sách và đầu tư phát triển: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt là 603,6 tỷ đồng, bằng 43% dự toán địa phương giao, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 2.009 tỷ đồng, đạt 47% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2014 do tỉnh quản lý là 1.247 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 622,2 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch năm.
6. Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư: Đăng ký thành lập mới 241 doanh nghiệp, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động giảm 40% so với cùng kỳ.
Tích cực vận động thu hút các dự án ODA, các dự án FDI triển khai thuận lợi; đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 22 dự án, với tổng số vốn đăng ký thực hiện là 1.511 tỷ đồng, trong đó một số dự án đăng ký với tổng mức đầu tư lớn.
7. Quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường: Triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai sửa đổi, công tác quản lý đất đai được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp xin cấp các giấy tờ pháp lý liên quan. Triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 cho các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản và môi trường đạt được những kết quả nhất định.
8. Phát triển văn hóa và xã hội:
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,93%. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ các công trình, triển khai việc mua sắm sách giáo khoa, thiết bị phục vụ năm học mới.
Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được tăng cường, kịp thời và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường giám sát các ca bệnh, đặc biệt là các ổ dịch cũ; tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.
Tập trung chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện các chính sách đối với người có công và đối tượng xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với mức bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất vùng Tây Nguyên.
Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã được chú trọng, triển khai đồng bộ. Công tác phát triển văn hóa được triển khai tích cực, tạo được khí thế trong nhân dân, tập trung vào công tác tuyên truyền các ngày lễ và sự kiện chính trị. Các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi.
9. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính: Tình hình khiếu nại tố cáo giảm 34,5% so với cùng kỳ năm, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở chưa chủ động, tích cực; tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, đông người còn chậm.
Các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014, tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công; tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa cao.
10. Đối ngoại, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng: Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã đạt được nhiều kết quả khả quan và tích cực. An ninh quốc phòng được giữ vững, đảm bảo ổn định. Chủ động ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tình hình Biển Đông để kích động, phá rối trật tự an ninh. Đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2014, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội khá tích cực, tạo cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2014. Trong 20 nhóm chỉ tiêu kinh tế xã hội (gồm 9 nhóm chỉ tiêu kinh tế, 11 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội) thì có 13 nhóm chỉ tiêu đạt khá, chiếm 65%; 03 nhóm chỉ tiêu chưa thể đánh giá do điều tra số liệu tiến hành vào cuối năm, chiếm 15%; 02 nhóm chỉ tiêu đạt trung bình, chiếm 10% và chỉ 02 nhóm chỉ tiêu đạt thấp, chiếm 10%.
II. Những hạn chế, yếu kém cần tiếp tục khắc phục
- Kinh tế nội tỉnh đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa vững chắc và còn nhiều khó khăn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.
- Các sản phẩm nông nghiệp vẫn chưa chủ động được thị trường đầu ra. Tình trạng chặt phá rừng tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Xây dựng nông thôn mới còn chậm. Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao mới thực hiện ở mức thí điểm, chưa có giải pháp phổ biến, hỗ trợ nhân rộng mô hình trong nhân dân. Sản xuất công nghiệp hồi phục chưa bền vững.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại vẫn ở quy mô nhỏ và thiếu. Hoạt động tín dụng hiệu quả chưa cao và còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh.
- Thu ngân sách có khả năng gặp khó khăn do ảnh hưởng của việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ kinh tế của Trung ương, các chính sách ưu đãi đầu tư của địa phương. Ngoài ra còn do thu tiền sử dụng đất chưa đạt chỉ tiêu và tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế vẫn còn xảy ra. Giải ngân vốn đầu tư phát triển còn thấp, chưa đạt kế hoạch.
- Giáo dục đào tạo mới chỉ cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, chất lượng đào tạo dần đi vào ổn định, cơ sở hạ tầng giáo dục còn rất hạn chế. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân còn nhiều bất cập, đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu và một bộ phận còn yếu chuyên môn, cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế còn thiếu và chưa đồng bộ, đạo đức nghề nghiệp một số cán bộ, bác sỹ chưa tạo được niềm tin của người dân.
- Công tác giảm nghèo còn nhiều hạn chế, tỷ hệ hộ nghèo còn cao và giảm nghèo chưa bền vững. Giải quyết việc làm đạt hiệu quả chưa cao và chưa bền vững, công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Công tác quản lý tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn lãng phí, thất thoát nhiều, quản lý chưa nghiêm, tranh chấp, khiếu nại còn xảy ra.
- Khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù số lượng công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tuy có xu hướng giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là cấp xã, huyện chưa thực sự chủ động, tích cực; tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, đông người còn chậm.
- Tình hình an ninh, quốc phòng còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định ở một số địa bàn phức tạp, nhạy cảm. Các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vấn đề tôn giáo, nhân quyền tăng cường sự chống phá tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nguy cơ diễn biến phức tạp. Diễn biến liên quan đến chủ quyền quốc gia còn tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội.
III. Nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2014: UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh về triển khai những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện nhất quán các chỉ đạo, định hướng, điều hành của Trung ương về điều hành kinh tế - xã hội
- Tiếp tục triển khai quyết liệt các chính sách của Trung ương về điều hành kinh tế - xã hội, tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Triển khai quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2015.
- Triển khai cụ thể đồng bộ Luật Đất đai (sửa đổi năm 2013) và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước để triển khai Luật này.
2. Tiếp tục thúc đẩy kinh tế phát triển, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh
- Tăng cường, nâng cao công tác khuyến nông, khuyến lâm và tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học ứng dụng vào thực tiễn tại địa phương. Rà soát, điều chỉnh, quy hoạch lại một số cây trồng chủ lực của tỉnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng địa bàn. Tiếp tục thực hiện tái canh cây cà phê. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của các công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
- Phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai tích cực Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng. Tích cực triển khai phòng, chống các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tiếp tục đẩy mạnh Đề án phát triển nhanh đàn bò thịt chất lượng cao, phấn đấu đến cuối năm phát triển đàn bò lai đạt 4.500 con. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch và xây dựng khu nông công nghệ cao tại xã Đắk Nia. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc bố trí quản lý sử dụng 63 ngàn ha đất lâm nghiệp, đã có chủ trương cho chuyển đổi của Chính phủ.
- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ, đẩy nhanh việc thu hồi đất và bàn giao đất để khởi công dự án Nhà máy luyện nhôm Đắk Nông. Tích cực phối hợp với nhà đầu tư để khởi công nhà máy đúng tiến độ đề ra vào đầu tháng 9/2014. Triển khai tích cực dự án điện nông thôn giai đoạn 3.
- Tăng cường quản lý thị trường, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, chống gian lận thương mại và chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hợp tác với các tỉnh để mở rộng thị trường, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với các trung tâm đô thị lớn.
- Đôn đốc và tạo điều kiện để nhà đầu tư Trung tâm Thương mại Gia Nghĩa đẩy nhanh tiến độ dự án, coi đây là một trong những dự án trọng tâm để phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần tiêu thụ ổn định sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh để khuyến khích phát triển nhân rộng các mô hình này.
- Ngành ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục quan tâm giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
3. Tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
- Phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh quyết định. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đất. Đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình điểm của tỉnh theo kế hoạch đã đề ra: Các gói thầu Quốc lộ 14, Đường tránh Gia Nghĩa, Trường Cao đẳng cộng đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,...
- Triển khai tích cực dự án 3EM, dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên do ADB tài trợ và dự án Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên do WB tài trợ theo đúng kế hoạch.
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác xây dựng chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo
- Công khai, minh bạch, nhất là đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của người dân có đất thu hồi.
- Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015, phấn đấu cải thiện thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh.
5. Đẩy mạnh các biện pháp phát triển giáo dục, văn hóa thông tin, thể thao, khoa học và công nghệ, tăng cường mức thụ hưởng văn hóa cho người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa
- Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao ở các cấp. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số bản địa..
- Thông tin chính xác, kịp thời về các cơ chế chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội.
- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, tạo lập thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương.
- Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất hệ thống trường lớp học, triển khai chương trình xây dựng cơ sở, vật chất cho phổ cập giáo dục mầm non và chương trình khắc phục trường học thiếu nước sạch và nhà vệ sinh, đảm bảo kế hoạch đề ra.
6. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đẩy mạnh công tác đào tạo lao động
- Thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo.
- Chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc xin, thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở dịch vụ y tế, hệ thống phân phối bán lẻ dược phẩm, thuốc chữa bệnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình y tế, nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các Bệnh viện tuyến huyện, bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- Lồng ghép có hiệu quả các chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn và các chương trình hỗ trợ về sản xuất và làm nhà ở cho gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động các doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, gắn với các làng nghề, các vùng sản xuất chuyên canh.
7. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ rừng, chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của khí hậu
- Nâng cao tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
- Rà soát, tổng hợp các công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn, lên phương án để nâng cấp, sửa chữa kịp thời để đảm bảo nước tưới vào mùa khô, điều tiết nước vào mùa mưa.
- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Tỉnh ủy về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo.
- Điều chỉnh và thực hiện Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng. Hoàn thành việc kiểm kê rừng tự nhiên, thực hiện nghiêm túc quy trình trồng rừng thay thế.
8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường hợp tác kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế
Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng, chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các mầm mống gây mất ổn định an ninh, quốc phòng. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Theo Báo Đắk Nông điện tử