The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đà Nẵng: Ra mắt mô hình “Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính”

Ngày 30-7, UBND phường An Khê tổ chức Lễ ra mắt Mô hình “Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính” phường An Khê năm 2022 trên điện thoại di động với tên gọi “Chính quyền điện tử phường An Khê”.

Mô hình “Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính" nhằm tạo thêm tiện ích để người dân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn khi cần làm các thủ tục hành chính mà không cần tới trực tiếp cơ quan hành chính. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các lĩnh vực: Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng...

Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường; chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân. Đồng thời, góp phần đảm duy trì và tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của địa phương đạt từ loại tốt trở lên.

Chủ tịch UBND phường An Khê Lê Hữu Khanh đề nghị các cán bộ, công chức và các tổ chức, đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn về công tác cải cách hành chính và các mô hình sáng kiến trên địa bàn phường để nhân dân biết và cùng tham gia thực hiện. Đồng thời, yêu cầu từng cán bộ, công chức tham gia việc ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính; là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, giới thiệu đến tổ chức, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia.

Theo Báo Đà Nẵng