CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Đà Nẵng : Kết quả bước đầu của việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại thành phố Đà Nẵng

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng là 01 trong 03 đơn vị trong cả nước được Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn làm thí điểm thực hiện chương trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cho tổ chức, công dân tham gia thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005. Đây là chương trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử , thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 lần đầu tiên triển khai tại thành phố Đà Nẵng đối với việc thành lập doanh nghiệp.
Thực hiện Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh theo Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP của Chính phủ với nội dung về xây dựng Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp nhằm tin học hóa công tác đăng ký kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã tiến hành việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện việc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được công bố tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố hằng năm theo quy định. Theo đó, tổ chức cá nhân khi có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn . Từ ngày 01 tháng 4 năm 2013 thời gian giải quyết được rút ngắn là 02 ngày làm việc, trong đó: Cấp mã số doanh nghiệp tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng thông qua hệ thống http://gdt.gov.vn là 01 ngày; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông qua hệ thốnghttp://dangkykinhdoanh.gov.vn là 01 ngày; Trong năm 2013 đến hết quý I/2014 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở đã tiếp nhận và giải quyết 377 hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử trong tổng số 9.855 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đối với doanh nghiệp. Đây là kết quả bước đầu của việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử tại thành phố Đà Nẵng; góp phần cùng với cả nước chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, sớm cung cấp cho cộng đồng những thông tin chính xác, cập nhật kịp thời, có giá trị pháp lý thông tin về doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa thị trường, nâng cao chất lượng công tác đăng ký kinh doanh tại địa phương để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được các dịch vụ công một cách thuận lợi nhất theo hướng triệt để thực hiện nguyên tắc "tiền đăng, hậu kiểm" trong quản lý doanh nghiệp, tách bạch đăng ký kinh doanh với các quy trình cấp phép kinh doanh sau thành lập doanh nghiệp.
Khó khăn lớn nhất của việc đăng ký kinh doanh qua mạng là khả năng tiếp cận và xử lý thông tin qua mạng của tổ chức, cá nhân doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian đến là tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng tỷ lệ số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để từng bước kiện toàn việc tin học hóa nghiệp vụ trên phạm vi cả nước; góp phần hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND thành phố triển khai chủ trương "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" của Thành ủy Đà Nẵng./.
Chí Thanh