CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Đà Nẵng: Các Khu công nghệ cao Quốc gia: Cần có cơ chế đặc thù và ưu tiên vốn

ội nghị giao ban 3 Khu Công nghệ cao (KCNC) quốc gia, gồm KCNC Hòa Lạc, KCNC TP Hồ Chí Minh và KCNC Đà Nẵng, nhằm đánh giá quá trình triển khai xây dựng và phát triển các KCNC, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, quản lý các KCNC, đồng thời kiến nghị đề xuất với Trung ương những cơ chế chính sách để thúc đấy phát triển KCNC nói riêng và lĩnh vực công nghệ cao nói chung trong thời gian đến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết chủ trì Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho biết, Bộ KH&CN xác định 3 KCNC Hòa Lạc, TPHCM và Đà Nẵng là 3 KCNC tầm quốc gia, còn lại sẽ hình thành một số KCNC cấp vùng, cấp địa phương trong tương lai. Tình hình phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi phải áp dụng yếu tố khoa học công nghệ, những sản phẩm có giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ cao ngày càng có vai trò hết sức quan trọng trong GDP. Do đó, sự phát triển của 3 KCNC rất được các cấp, các ngành quan tâm. Công nghệ cao phải thật sự được xem là mấu chốt, sống còn cho sự phát triển của một quốc gia. Đã qua cái thời thu hút đầu tư bằng mọi giá, thu hút để lấp đầy các khu công nghiệp. Đây phải là lúc nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phùng Tấn Viết, 6 năm liên tục Đà Nẵng đứng đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT và mới đây Đà Nẵng đứng đầu thế giới trong 68 quốc gia về vùng lãnh thổ về chỉ số thu ngắn khoảng cách số về CNTT. Bên cạnh đó, chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính cũng luôn dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, CNTT còn hạn chế. Vì vậy, đây là cơ hội rất tốt để Đà Nẵng học tập chia sẻ những kinh nghiệm quản lý trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành KCNC. Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết đề nghị các BQL KCNC TPHCM, Hòa Lạc giúp cho Đà Nẵng thứ tự ưu tiên đầu tư hạ tầng như thế nào, cách thức đầu tư; phương thức thu hút đầu tư; hình thành tổ chức bộ máy quản lý vận hành tổng thể và từng phân khu chức năng; định hướng cho những nhà đầu tư đã vào KCNC; quy chế phối hợp...
Nêu một số khó khăn vướng mắc, đại diện lãnh đạo Vụ Công nghệ cao (Bộ KH &CN) cho biết, các KCNC chúng ta hiện nay hạ tầng kỹ thuật còn sơ sài, chưa đồng bộ, dịch vụ tiện ích thiếu và yếu, giải phóng mặt bằng chậm và kéo dài; ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghệ cao còn yếu và thiếu; nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ cao còn thiếu; khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư hạn chế... Do đó, Vụ Công nghệ cao gợi ý cần có cơ chế chính sách ưu đãi riêng cho KCNC; ưu tiên bố trí vốn theo nhu cầu, tiến độ để BQL các KCNC quốc gia tổ chức triển khai thi công hạ tầng đáp ứng theo cam kết với các nhà đầu tư; xây dựng lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên để thu hút đầu tư...
Là đơn vị đi đầu trong hoạt động KCNC, ông Lê Hoài Quốc, Trưởng BQL KCNC TPHCM chia sẻ "Bộ KH & CN cần phân cấp quản lý cho các BQL KCNC; Chính phủ ưu tiên vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất tại KCNC. Cụ thể từ năm 2015 trở đi mỗi năm cấp bình quân từ 250- 300 tỷ đồng; hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao cho các KCNC; tăng cường hoạt động nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực; ban hành tiêu chí dự án công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao để thu hút đầu tư vào từng phân khu trong KCNC...".
Cũng đề cập đến vấn đề vốn cho KCNC ông Thái Bá Cảnh, Trưởng BQL KCNC Đà Nẵng cho rằng nhu cầu vốn cho KCNC Đà Nẵng giai đoạn 1 (2012 - 2015) với 300ha là khoảng 1.708 tỷ đồng, tuy nhiên hiện mới chỉ bố trí được 646 tỷ đồng. Như vậy, vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 còn lại hơn 1.062 tỷ đồng... Do đó, thiếu vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật làm chậm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch và ảnh hưởng lớn đến công tác thu hút vốn đầu tư. Ngoài ra, vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng...
Ông Cảnh cũng đề nghị Chính phủ, Bộ KH & CN ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với KCNC Đà Nẵng về huy động vốn đầu tư xây dựng và chính sách ưu đãi đầu tư; hỗ trợ triển khai các đề án, dự án thuộc Chương trình nghiên cứu đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCNC, dự án xây dựng Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, Đề án phát triển KCNC Đà Nẵng trở thành trung tâm quốc tế về hợp tác và phát triển kinh tế - khoa học – công nghệ ở miền Trung..

Xuân Đương

Theo Báo Công an TP Đà Nẵng- CADN Online ngày 08/11/2014