CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cải cách hành chính là “chìa khóa” để Quảng Ninh thu hút các nhà đầu tư

Với việc tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử ngày một hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh liên tục được cải thiện, việc hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh cũng ngày càng đi vào thức chất gắn với nhu cầu thực tế.
Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố vào tháng 4/2021, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng PCI, điều này càng tiếp tục khẳng định niềm tin, sự đánh giá ngày càng cao và sự ghi nhận của cộng đồng, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh.
Đẩy mạnh cải cách hành chính
Kết quả trên có được là nhờ chính quyền, các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh đã rà soát kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung hay loại bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) không phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho người dân và doanh nghiệp. Hiện tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công là 1.415 TTHC, tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện là 291 TTHC, tại Bộ phận một cửa cấp xã là 123 TTHC. Đáng chú ý, tỉnh đã tăng cường triển khai cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó đã thực hiện cung cấp 981 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia (đạt 52%).
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 23.895 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết và trả kết quả 22.768 hồ sơ, số hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%. Có đến 12.500 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 52% so với hồ sơ đã tiếp nhận.
Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cũng được đẩy mạnh đã góp phần giảm thời gian đi lại của người dân, tính từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua đường bưu chính hơn 13.400 hồ sơ, chủ yếu thuộc lĩnh vực như kế hoạch đầu tư, xuất nhập cảnh, giao thông vận tải, tư pháp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường…
Bên cạnh đó, trong tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh càng phát huy hiệu quả, đi vào thực tiễn thông qua việc tỉnh thành lập các tổ công tác hỗ trợ triển khai các dự án…, tổ chức Hội nghị làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh về tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Các sở, ngành, địa phương cũng chủ động làm việc với các chủ đầu tư để nắm bắt khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng…
Chính quyền điện tử đóng vai trò then chốt
Việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, xây dựng chính quyền điện tử nói riêng của tỉnh Quảng Ninh đã và đang đóng vai trò tích cực phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại. Hiện 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã tham gia vào hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị máy tính kết nối internet và được cấp tài khoản công chức điện tử, trên 98% văn bản hành chính được trao gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số. Toàn bộ thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã được chuẩn hóa theo quy trình ISO và được thiết lập vào Hệ thống phần mềm một cửa liên thông để thực hiện, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi toàn tỉnh.
Tính đến hết tháng 6/2021, đã có hơn 800 nghìn văn bản điện tử được chuyển qua hệ thống. Đặc biệt, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, quản lý được thể hiện qua cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (23/5). Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh duy nhất và đầu tiên trong cả nước sử dụng công nghệ thông tin bằng hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến đến 177 xã, phường, thị trấn phục vụ cho công tác điều hành toàn diện, kịp thời, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Bùi Văn Khắng- khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên là cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành. Đây là sự cam kết, đồng hành về xây dựng một chính quyền phục vụ, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh đối với người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Trong 6 tháng cuối năm 2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục triển khai nội dung nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tiếp tục hoàn thiện đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.