CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cà Mau: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cà Mau năm 2013 đạt 53,8 điểm, đứng thứ hạng 56/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 7 hạng so với năm 2012, xếp thứ hạng cuối trong 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, nằm trong nhóm có chỉ số PCI thấp. Để cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, UBND tỉnh đã xây dựng đề án và đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao PCI trong thời gian tới.
Cải thiện môi trường đầu tư
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh, nâng cao chỉ số PCI. Ðây là một trong những mục tiêu quan trọng mà lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đang ra sức thực hiện. Nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang thắt chặt đầu tư công. Ðây là thước đo quan trọng, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Tăng chỉ số PCI để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế. (Trong ảnh: Xí nghiệp Chế biến xuất khẩu gạo Thới Bình đầu tư máy móc mới nâng cao năng lực sản xuất).
Theo đánh giá, việc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 4 năm (từ năm 2010-2013) đạt được nhiều kết quả thiết thực; đặc biệt, trong xây dựng quy định hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và thủ tục chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá cho các doanh nghiệp. Ðã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và thủ tục chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá cho 41 doanh nghiệp; xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho 23 hệ thống… tổng số tiền hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm như: xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ trong tỉnh, trong khu vực và ngoài nước nhằm tìm kiếm mở rộng thị trường.
Hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin tư vấn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc trợ giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu của thị trường để có kế hoạch kinh doanh phù hợp. Mặc dù trong thời gian qua, những khó khăn về thị trường, tình hình thế giới trong và ngoài nước có nhiều biến động, nhưng nhờ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại mà kim ngạch xuất khẩu của tỉnh không ngừng tăng qua các năm; từ 610 triệu USD năm 2007 đã tăng lên 1.050 triệu USD năm 2013.
Nâng cao chỉ số PCI
Chỉ số PCI được cấu thành từ 10 chỉ số thành phần (trong đó có 1 chỉ số thành phần mới là Chỉ số cạnh tranh bình đẳng). Cà Mau có 7 chỉ số tăng điểm gồm: Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước; Chi phí không chính thức; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Ðào tạo lao động; Thiết chế pháp lý. Trong đó, chỉ số tăng điểm đáng kể là Chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước; Chi phí không chính thức; Thiết chế pháp lý. Có 2 chỉ số giảm điểm so với năm 2012 gồm: Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin; Chi phí gia nhập thị trường.
Giải pháp nâng cao chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin góp phần nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh trong thời gian tới là nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, công khai minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục hành chính. Phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước. Ðặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.
Nâng cao chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng làm tăng chỉ số cạnh tranh PCI. Theo ông Ðặng Quang Vinh, Kinh tế Trưởng Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” thuộc Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam, để cải thiện làm tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI là tăng cường việc đầu tư hỗ trợ vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh. Tổ chức xúc tiến thương mại thường xuyên để mở rộng thị trường. Ðẩy mạnh mối liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp lớn.
Theo ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư, để cải thiện chỉ số PCI theo đề án, nhằm đưa ra các nhiệm vụ để giữ vững và cải thiện chỉ số PCI, cần cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, chất lượng điều hành và quản lý kinh tế của tỉnh. Ðồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Song song đó, tỉnh sẽ tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trong những năm tới.
Ông Mai Hữu Chinh cho biết thêm, giai đoạn 2014-2015, tỉnh phấn đấu đưa chỉ số PCI nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá, giai đoạn 2016-2020 PCI đứng vào nhóm có chất lượng điều hành tốt và tiếp tục duy trì, vươn lên vào vị trí tốp 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành dẫn đầu./.
Bài và ảnh: Trúc Ly