CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bến Tre: Tăng cường hỗ trợ, nâng "chất" doanh nghiệp

Tỉnh Bến Tre đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ “Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh đến năm 2020”, tạo ra sự thay đổi về "chất" của doanh nghiệp trên địa bàn.
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã không ngừng phát triển về quy mô, số lượng và chất lượng.
Kiểm tra tiến độ triển khai nhà máy điện gió số 5
Ông Lê Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre được biết đến là một trong những địa phương của cả nước đi tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp thông qua Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.
Thời gian qua, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất trong việc kiến tạo môi trường khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Tính đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh Bến Tre có 2.302 doanh nghiệp thành lập mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt ra là 1.500 doanh nghiệp. Trong đó, có 341 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, 321 doanh nghiệp khởi nghiệp, hơn 2.000 hộ cá thể thành lập mới… Lũy kế đến tháng 6/2020, tỉnh Bến Tre có 4.709 doanh nghiệp, 50.457 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 79 ngàn lao động.
Ngày càng nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao, đặc biệt trên các lĩnh vực như: chế biến dừa, chế biến nông - thủy sản, xuất khẩu trái cây tươi... tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng và xuất khẩu vào các thị trường khó tính như: Mỹ, Úc, Nhật Bản, EU...
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre ngày càng chú trọng hơn đến việc quản trị, đào tạo và nâng cao chất lượng lao động, nhất là về kỹ năng, trình độ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Số lượng doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường ngày càng tăng. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu.
Hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp được quan tâm, xem là nền tảng để phát triển bền vững và gia tăng năng suất, chất lượng. Trong 5 năm qua, có khoảng 100 lượt doanh nghiệp được tư vấn về sở hữu công nghiệp, quản trị tài sản trí tuệ, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số mã vạch, xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm...
Theo ông Nguyễn Minh Cảnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch, chương trình hành động, nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư - kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Với quyết tâm của bộ máy chính quyền, cùng sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, thời gian qua, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh luôn nằm trong nhóm các địa phương quản lý điều hành khá - tốt (năm 2016 xếp hạng 12, năm 2017 xếp hạng 5, năm 2018 hạng 4; 2019 hạng 7).
Để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, thời gian qua tỉnh Bến Tre đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giới thiệu các chính sách ưu đãi để doanh nghiệp biết và tiếp cận, không phân biệt loại hình, quy mô. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.
Tỉnh Bến Tre cũng luôn thực hiện tốt việc công bố rộng rãi “đường dây nóng”, email tiếp nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để người dân và doanh nghiệp biết và kịp thời phản ánh các bức xúc, khó khăn và những trường hợp nhũng nhiễu đến lãnh đạo và các cơ quan phòng chống tham nhũng của tỉnh. Điều này đã thể hiện rõ quyết tâm cao của bộ máy chính quyền các cấp luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Bến Tre tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.
“Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, tập trung vào các hoạt động như: bồi dưỡng, hỗ trợ hoàn thiện các ý tưởng khởi nghiệp đến lúc hình thành doanh nghiệp và thương mại hóa sản phẩm; kết nối vốn cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường các hoạt động giao thương, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ; đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp” - ông Nguyễn Minh Cảnh nhấn mạnh.