CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Bản tin PCI Quý 3 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2018

Bên cạnh những tin tức tóm lược về những nỗ lực cải cách hành chính và các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

Sự kiến chính trong quý này là hai hội thảo cấp vùng về chia sẻ thực tiễn tốt về điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) cho Khu vực Đồng Bằng...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2018

Lễ Công bố Báo cáo PCI thường niên diễn ra vào sáng ngày 22/3/2018 do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2017

Bản tin quý này giới thiệu tới quý độc giả các điển hình cải cách, các câu chuyện thành công, chia sẻ những câu...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

“Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không?” cuốn báo cáo mới nhất của Nhóm nghiên cứu dự án PCI đã được ra...