CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Ninh : Từ Chỉ số PCI đến DCI – Chính quyền tỉnh lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 14/3/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016, PCI tỉnh Bắc Ninh năm 2016 đã trở lại nhóm tỉnh xếp hạng Tốt, đạt 60,35 điểm (tăng 0,44 điểm), tuy nhiên thứ bậc trên toàn quốc của tỉnh Bắc Ninh giảm 4 bậc so với năm 2015 (xếp thứ 17) và xếp thứ 4 vùng đồng bằng Sông Hồng.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Ninh có 7/12 năm ở trong nhóm tốt, môi trường đầu tư hấp dẫn, thương hiệu địa phương được quảng bá trên phạm vi toàn cầu, thu hút được nhiều tập đoàn đa quốc gia và gần đây thu hút được nhiều dự án phát triển kinh tế đô thị, làn sóng FDI vào tỉnh ngày càng mạnh.

Tuy nhiên, xu hướng biến động của Chỉ số PCI của tỉnh cho thấy, môi trường kinh doanh của tỉnh còn những “nút thắt”, nhiều thông điệp cải cách của lãnh đạo tỉnh chưa được thực hiện đầy đủ ở cấp dưới, ảnh hưởng đến tính năng động tiên phong; Chỉ số Chi phí không chính thức chậm cải thiện; Chỉ số tính minh bạch và Chi phí thời gian thiếu bền vững.

Trung ương Đảng, Chính phủ và Chính quyền địa phương ngày càng quan tâm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tại Hội nghị TW 5 (Khóa XII) diễn ra gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phải xóa bỏ mọi rào cản, định kiến… phải chăm lo phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: Xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, lấy sự hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp ngày 17/5/2017, Thủ tướng nói: “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phải xây dựng được môi trường kinh doanh thân thiện, không chỉ tự do kinh doanh, sáng tạo mà còn an toàn, không chỉ có chi phí giao dịch thấp mà còn rủi ro thấp…”.

Tại tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh đã đề ra nhiều thông điệp mới thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý điều hành thích ứng với giai đoạn phát triển mới. Phát biểu tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 7/2016), Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, chỉ số PAPI; tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Bác sỹ doanh nghiệp” và “Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp”.

Trong xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 28/6/2016, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “UBND tỉnh quyết tâm đổi mới, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân; xác định doanh nghiệp là động lực của phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mục tiêu phát triển. Doanh nghiệp và người dân phải là đối tượng phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp”.

Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29/4/2016 về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 đề ra nhiều giải pháp trong đó nhấn mạnh sự thay đổi, tạo chuyển biến về cách ứng xử giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp với tinh thần “thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm”

Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với dịch vụ công và cơ quan Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 -2020, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội được giao xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ngành và UBND cấp huyện (DCI Bắc Ninh). Dựa trên phương pháp tính toán và hệ thống quy điểm, điểm tổng hợp Chỉ số Năng lực cạnh tranh áp dụng cho Sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh năm 2016 được đã được công bố ngày 17/5/2017. Theo đó, đa số các Sở, ngành đều đạt kết quả tốt về Tính năng động, Chi phí thời gian, nhưng chỉ ở mức trung bình về Chỉ số Chi phí không chính thức, Hỗ trợ doanh nghiệp, Tính minh bạch,…Chỉ số DCI nhận diện được điểm mạnh cũng như các điểm yếu về chất lượng quản lý điều hành của từng Sở, ngành về môi trường kinh doanh.

DCI có ý nghĩa to lớn về phương pháp và công cụ để triển khai cải thiện môi trường kinh doanh ở Bắc Ninh. Chỉ số PCI đã xếp hạng các tỉnh về chất lượng điều hành kinh tế nhưng nếu không có DCI, sẽ không biết những ưu điểm, nhược điểm ở cơ quan nào và vì thế khắc phục khó khăn. Chỉ số DCI là công cụ để cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cho biết doanh nghiệp đánh giá về công việc của ngành, địa phương như thế nào. Từ đó sử dụng để đánh giá, nâng cao chất lượng cán bộ; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính năng động và tiên phong; đổi mới quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thông tin, đối thoại….

Tỉnh Bắc Ninh vận hành Trung tâm Hành chính công từ ngày 17/5/2017, với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trong Thư gửi doanh nghiệp ngày 08 tháng 09 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra thông điệp: “Chúng tôi lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp và cam kết sẽ xử lý đầy đủ thông tin kiến nghị, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phản hồi cho Doanh nghiệp”.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cùng với PCI, PAPI, ICT index, chỉ số DCI là kênh đánh giá khách quan giúp các Sở, ngành, địa phương nhìn nhận lại những kết quả công việc đã làm được trong năm. Đây được coi là một trong những giải pháp đột phá, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý điều hành thích ứng với giai đoạn mới.

Từ PCI đến DCI là một bước tiến mới về phương pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thể hiện sự tôn trọng của chính quyền tỉnh đối với tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với vận hành Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, công bố Chỉ số DCI tỉnh Bắc Ninh thể hiện tinh thần quyết liệt đổi mới, năng động tiên phong của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền kiến tạo và phục vụ. Điều này cũng thể hiện sự ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong cải thiện chất lượng quản trị địa phương, cải thiện môi trường kinh doanh.

TS. Nguyễn Phương Bắc

Báo Bắc Ninh