CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Ninh nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Bắc Ninh phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, cải thiện điểm số của chỉ số Gia nhập thị trường năm 2021 đạt trên 8,0 điểm.
Chiều 12/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đề xuất phương hướng, giải pháp cải thiện chỉ số gia nhập thị trường năm 2021 và các năm tiếp theo.
Tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành đã tập trung phân tích các chỉ số thành phần của Chỉ số gia nhập thị trường và đề xuất các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính để gia nhập thị trường như kê khai và nộp thuế ban đầu, cấp giấy phép xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự….
Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, chỉ số gia nhập thị trường do Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách là 1 trong 4 chỉ số thành phần lớn của tỉnh tăng điểm so với năm 2019, đạt 7,04 điểm (tăng 0,16 điểm so với năm 2019).
Theo kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó đặt mục tiêu, phấn đấu cải thiện điểm số của chỉ số gia nhập thị trường năm 2021 đạt trên 8,0 điểm.
Nhằm thực hiện tốt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số gia nhập thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cắt giảm chi phí, thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính để gia nhập thị trường.
"Tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; đăng tải công khai nội dung, trình tự, hướng dẫn thực hiện thru tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các ngành cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến thủ tục hành chính; cử cán bộ tham gia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh", ông Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh.
Theo VTC