CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Ninh: Giải pháp tăng hiệu quả thu hút FDI

Nếu như năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 4 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 177,58 triệu USD, thì đến nay toàn tỉnh có 616 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.633 triệu USD. Nhiều tập đoàn xuyên quốc gia lớn trên thế giới đã vào đầu tư và hoạt động có hiệu quả tại Bắc Ninh như: Samsung, Micrsoft, Hồng Hải, Canon, Pepsi Co,.... Khu vực kinh tế FDI đã có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là giá trị xuất nhập khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm...
Tuy nhiên, hoạt động đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh còn bộc lộ một số mặt hạn chế cần giải quyết để nâng cao chất lượng nguồn vốn trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là điều chỉnh về chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh. Theo đó, Bắc Ninh lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên thu hút FDI theo định hướng "sử dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai". Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, xử lý nước thải và rác thải; chú trọng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, cung cấp phần mềm và giải pháp, nghiên cứu và phát triển (R&D)... Giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn 2030-2050 sẽ điều chỉnh nâng dần tỷ trọng vốn FDI trong ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh với các cơ chế hỗ trợ về giải phóng mặt bằng, cung ứng và đào tạo lao động. Đối với các dự án có quy mô lớn (vốn đầu tư từ 1500 tỷ trở lên), sử dụng công nghệ cao, ngoài các ưu đãi theo quy định chung, nhà đầu tư được UBND tỉnh xem xét xây dựng cơ chế hỗ trợ ưu đãi đặc thù...
Nhằm đa dạng hóa các hình thức đầu tư để huy động và nâng tỷ trọng của vốn FDI vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước), tỉnh tiếp tục khuyến khích đầu tư theo các hình thức BT, BOT, mô hình đầu tư hợp tác công tư (PPP). Ngoài ra, tỉnh luôn coi trọng nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bảo đảm các yêu cầu: phù hợp với hệ thống quy hoạch của địa phương, các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường... Tăng cường quản lý Nhà nước, thanh, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đầu tư sau cấp phép; rà soát, phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm triển khai hoặc không triển khai thực hiện. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư cũng luôn được tỉnh chú trọng, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp Giấy CNĐT. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, xây dựng, thúc đẩy nhanh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chứng minh được những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hoạt động này đã và đang trở thành động lực tiếp sức cho Bắc Ninh thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Việc điều chỉnh chính sách nâng cao chất lượng dòng vốn FDI sẽ góp phần phát huy tích cực, hạn chế tiêu cực của đầu tư nước ngoài, đồng thời đóng góp cho thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai.

Bài, ảnh: Yến Ngọc

Theo Báo điện tử Bắc Ninh ngày 12/11/2014